[quote]Odhad HDP a hlavních agregátů na druhé čtvrtletí roku 2017. HDP vzrostl o 0,6 % v eurozóně a o 0,7 % v EU28, ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2016 o + 2,3 % a + 2,4 % [/quote]


Podle odhadu Eurostat ze 7. září sezónně očištěný HDP vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2017 v eurozóně (EA19) o 0,6 % v EU28 o 0,7 % oproti předchozímu čtvrtletí vzrostl HDP v obou oblastech o 0,5 %.

Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl sezónně očištěný HDP o 2,3 % v eurozóně a o 2,4 % v EU28 ve druhém čtvrtletí roku 2017, po + 2,0 % a + 2,1 % v předchozím čtvrtletí.

Během druhého čtvrtletí roku 2017 se HDP ve Spojených státech ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšil o 0,8 % (po + 0,3 % v prvním čtvrtletí roku 2017). Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl HDP o 2,2 % (po + 2,0 % v předchozím čtvrtletí).

                                         Tempa růstu HDP EU28, eurozóny a USA

% změna oproti předchozímu čtvrtletí

 

Růst HDP podle členských států
Mezi členskými státy, pro které jsou k dispozici údaje za druhé čtvrtletí roku 2017, dosáhla nejvyšší růst proti předchozímu čtvrtletí Česká republika (+ 2,5%), Švédsko (+ 1,7%), Rumunsko (+ 1,6%) a Nizozemsko (+ 1,5%), zatímco Portugalsko a Spojené království (po + 0,3 %) zaznamenaly nejnižší.
Tempo růstu HDP ve druhém čtvrtletí roku 2017
% změna oproti předchozímu čtvrtletí.

Příspěvky k růstu

Během druhého čtvrtletí roku 2017 vzrostly výdaje na konečnou spotřebu domácností v eurozóně i v EU28 o 0,5 % (po + 0,4 % a + 0,5 % v předchozím čtvrtletí). Tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla v eurozóně o 0,9 % a v EU-28 o 1,1 % (po -0,3 % a + 0,2 %).

Vývoz vzrostl o 1,1 % v eurozóně a o 1,0 % v EU28 (po + 1,3 % a + 1,1 %). Dovoz vzrostl v eurozóně i v EU-28 o 0,9 % (po + 0,4 % a + 0,9 %).

Výdaje na konečnou spotřebu domácností měly pozitivní vliv na růst HDP jak v eurozóně, tak v EU28 (+0,3 %), stejně jako tvorba hrubého fixního kapitálu (+0,2 % v obou zónách). Příspěvek vnější bilance k růstu HDP byl pro obě zóny mírně pozitivní. Příspěvek změn zásob byl pro eurozónu záporný a neutrální pro EU28.

Tempa růstu objemu HDP (na základě sezonně upravených dat)

¨% změna proti předchozímu Q % změna proti témuž Q předchozího roku
2016 2017 2016 2017
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
EA19 0.5 0.6 0.5 0.6 1.7 1.9 2.0 2.3
EU28 0.5 0.7 0.5 0.7 1.9 2.0 2.1 2.4
Členské státy
Belgie 0.1 0.4 0.6 0.4 1.2 1.1 1.6 1.5
Bulharsko 0.7 0.9 0.9 1.0 3.4 3.4 3.5 3.6
Česká republika 0.2 0.4 1.5 2.5 1.8 1.8 3.0 4.7
Dánsko 0.8 0.6 0.6 0.6 2.0 2.9 2.6 2.7
Německo  

0.3

 

0.4

 

0.7

 

0.6

 

1.9

 

1.9

 

1.9

 

2.1

Estonsko 1.0 1.5 1.2 1.3 2.4 3.2 4.3 5.2
Irsko 3.0 5.8 -2.6 : 3.2 8.9 6.6 :
Řecko 0.8 -1.0 0.5 0.5 2.0 -1.0 0.4 0.8
Španělsko  

0.7

 

0.7

 

0.8

 

0.9

 

3.2

 

3.0

 

3.0

 

3.1

Francie 0.2 0.5 0.5 0.5 0.9 1.2 1.1 1.7
Chorvatsko 1.4 0.5 0.6 0.8 2.9 3.4 3.4 3.4
Itálie 0.3 0.4 0.4 0.4 0.9 1.2 1.2 1.5
Kypr  

0.8

 

0.8

 

1.0

0.9  

2.9

 

3.0

 

3.7

3.5
Lotyšsko 0.5 1.3 1.7 1.2 0.6 2.3 4.1 4.8
Litva 0.5 1.5 1.3 0.6 1.8 3.1 4.0 4.0
Lucembursko 1.0 1.2 0.1 : 5.2 3.9 3.3 :
Maďarsko  

0.5

 

0.8

 

1.4

0.9  

2.1

 

1.9

 

3.8

3.5
Malta 1.3 1.8 0.2 : 4.8 4.9 4.0 :
Nizozemí** 0.8 0.7 0.6 1.5 2.4 2.6 2.7 3.8
Rakousko 0.7 0.6 0.7 0.9 1.7 2.0 2.1 2.9
Polsko  

0.4

 

1.7

 

1.1

1.1  

2.2

 

3.0

 

4.2

4.4
Portugalsko 0.9 0.7 1.0 0.3 1.7 2.0 2.8 2.9
Rumunsko 0.7 1.6 1.8 1.6 4.4 5.0 5.7 5.7
Slovinsko 1.4 1.3 1.2 1.1 3.8 4.6 5.0 5.2
Slovensko  

0.7

 

0.8

 

0.8

0.8  

3.1

 

2.9

 

3.1

3.1
Finsko 0.9 0.6 1.2 0.4 2.3 2.4 2.8 3.0
Švédsko 0.7 0.9 0.6 1.7 2.6 2.1 2.4 3.9
Spojené království 0.5 0.7 0.2 0.3 2.0 1.9 2.0 1.7
Ostatní země
Island 4.5 2.6 -1.9 : 8.1 11.7 7.6 :
Norsko -0.5 1.3 0.2 1.1 -0.8 1.8 0.8 2.1
Švýcarsko 0.3 -0.2 0.1 0.3 1.6 0.9 0.4 0.4
USA 0.7 0.4 0.3 0.8 1.5 1.8 2.0 2.2

 

*        Sezónní úprava nezahrnuje kalendářní u Slovenska a Islandu.

**       % změna proti témuž Q předchozího rokuz kalendářně upravených dat.