[quote]V článku z 3.8. „EVROPSKÉ JARO? NEJNOVĚJŠÍ PRAVIDELNÝ EUROBAROMETR SVĚDČÍ O VZRŮSTAJÍCÍM OPTIMISMU“ jsme se na závěr zmínili o příloze za jednotlivé členské státy EU.

Příloha za každý stát spočívá vesměs na různobarevných sloupcových diagramech, jejichž překreslení by bylo dosti náročné. Volili jsme tedy zjednodušený přepis do tabulek.[/quote]

I v ČR se prokazatelně zlepšuje názor na unijní opatření i přes vesměs nepřívětivou propagandu o EU, plynoucí spíše z vlastních názorů než znalosti faktů. Autoři průzkumu určitě dokládají odlišný pohled na EU, než plyne z předvolebních programů.

  1. STANDARDNÍ EUROBAROMETR 87. JARO 2017. ŽIVOT V EVROPSKÉ UNII

JAK BYSTE HODNOTILI SOUČASNOU SITUACI?

OČEKÁVÁTE DO 12 MĚSÍCŮ ZLEPŠENÍ ČI ZHORŠENÍ EKONOMICKÉ SITUACE?

JAK HODNOTÍTE VÝVOJ SITUACE EB 87 (jarní průzkum) a jarní/podzimní průzkum EB86?

JAKÉ JSOU 2 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY VAŠÍ ZEMĚ?

JAKÉ JSOU 2 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY EU?

JAKÉ JSOU TRENDY V DŮVĚŘE V INSTITUCE?

VÝVOJ NÁZORŮ NA TRENDY DŮVĚRY V INSTITUCE EB87 (JARNÍ PRŮZKUM 2017) /EB86 (PODZIMNÍ PRŮZKUM)

DOSÁHL TRH PRÁCE PO KRIZI SVÉHO VRCHOLU, ČI SE ZLEPŠÍ ČI ZHORŠÍ?

ROSTE KONJUNKTURA EU VELMI KLADNĚ, DOST KLADNĚ, NEUTRÁLNĚ DOST NEGATIVNĚ NEBO VELMI NEGATIVNĚ?

VÁŠ NÁZOR NA NÁSLEDUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ?

2. EVROPSKÁ UNIE OBČANŮ

JAK ODPOVÍDAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ VAŠEMU NÁZORU?

KTERÉ ZE SKUTEČNOSTÍ POKLÁDÁTE ZA NEJPOZITIVNĚJŠÍ VÝSLEDEK EU?

  1. EVROPA 2020

MYSLÍTE SI O CÍLECH PROGRAMU 2020, ŽE JSOU AMBICIÓZNÍ, PŘIMĚŘENÉ NEBO MÍRNÉ ?