Evropská komise zjistila, že zákaz outdoorové reklamy, jako jsou billboardy vedle dálnic a hlavních komunikací, který Česká republika zavedla prostřednictvím „Doplňkového zákona“ a která vstoupila v platnost dne 1. září 2017, nezahrnuje státní podporu. V říjnu roku 2017 obdržela Komise stížnost od reklamní společnosti, která tvrdila, že zavedením změn zákona č. 13/1997 Sb. na silnicích by české orgány poskytly svým soutěžitelům údajnou státní podporu. Komise posoudila stížnost a zejména zjistila, že zákaz: i) neposkytuje žádné společnosti žádné selektivní výhody, jelikož se jedná o obecný zákaz uložený ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu; ii) platí stejně pro všechny společnosti působící na trhu pro outdoorovou reklamu; (iii) nezahrnuje převod státních prostředků žádným způsobem na žádnou společnost. Komise proto dospěla k závěru, že opatření nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Více informací bude k dispozici na internetových stránkách Komise o hospodářské soutěži v registru státních podpor pod číslem spisu SA.48856.

DPP