Invoitix

Státy Evropské unie a europoslanci se shodli na reformě leteckého provozu v EU. Cílem je po dlouhých letech vyjednávání a rozporů vnést pořádek do roztříštěného vzdušného prostoru v EU a do množství souvisejících regulací. Reforma by měla rovněž přinést zvýšení kapacity přepravy a naopak snížení dopadů letectví na životní prostředí. Informovalo o tom belgické předsednictví v Radě EU.

„Cílem reformy jednotného evropského nebe je zlepšit výkonnost, organizaci a řízení evropského vzdušného prostoru a poskytování navigačních služeb s cílem zvýšit kapacitu, snížit náklady, zvýšit adaptabilitu systému a zároveň se pokusit snížit dopady letectví na životního prostředí a klima,“ uvedlo belgické předsednictví.

Aby norma začala platit, musí ji ještě schválit ministři členských zemí a plénum Evropského parlamentu, což je ovšem již považováno za formalitu.

Legislativní balíček se skládá z pozměněného návrhu na přepracování nařízení o jednotném evropském nebi (SES 2+) a návrhu normy, kterou se mění základní nařízení o Agentuře EU pro bezpečnost letectví (EASA).

Dohoda rovněž „umožní dosáhnout velkého pokroku ve snižování emisí CO2 z leteckého sektoru a poskytne členským státům více nástrojů k omezení negativních dopadů způsobených leteckou činností,“ uvedl belgický ministr pro mobilitu Georges Gilkinet.

Nová reforma má motivovat i k používání nejúspornějších tras a ke zvýšenému využívání alternativních pohonů, což umožní evropské organizaci pro bezpečnost řízení letového provozu Eurocontrol udržitelněji a efektivněji využívat vzdušný prostor.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP