Nový mobiliář pro případné budoucí vybavení zastávek MHD v Plzni navrhovali v městské soutěži studenti místní Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Nejlepší studentské práce jsou k vidění na výstavě v informačním centru Paluba Hamburk u hlavního vlakového nádraží do 15. ledna.

Cílem soutěže bylo navrhnout jednotnou podobu mobiliáře zastávek, který by se mohl univerzálně používat při budování nových zastávek i při obnově dosavadních, uvedl Jaroslav Holler z městské organizace Útvar koncepce a rozvoje (ÚKR) města Plzně, která spolu s fakultou soutěž organizovala.

Do projektu se v letošním letním semestru zapojilo 44 studentů z ateliérů průmyslového designu, produktového designu a interiérového designu z různých ročníků bakalářského a magisterského studia. Studentská soutěž byla rozdělena do dvou kol a byla hodnocena odbornou porotou a technickými experty, kteří se podíleli i na přípravě zadání. „To, že se nám podařilo v průběhu realizace celé soutěže zapojit formou konzultací odborníky na design, veřejný prostor a dopravu, bylo zcela jedinečné. Studenti tak měli možnost rozvíjet své vize na základě informací a zkušeností z praxe, což podpořilo kvalitu jejich designérské práce,“ uvedl proděkan fakulty Tomáš Chochole.

Plzeň v současnosti pracuje na novém koncepčním přístupu k pořizování a umisťování mobiliáře, řekl primátorův náměstek odpovědný za dopravu Michal Vozobule (TOP 09). Prvky mobiliáře použité na zastávkách se běžně vyskytují i jinde ve veřejném prostoru – v parcích, na hřištích, na sídlištích či v ulicích. Studenti je proto měli vymyslet tak, aby mohly být použity i mimo zastávky. Navrhovali například zastávkový přístřešek a panely pro dopravní informace a případnou reklamu, ale také lavičku, odpadkový koš či zábradlí.

Hlavními posuzovanými požadavky byly kvalitní materiál a technický detail, vysoká odolnost, jednoduchá konstrukce, snadná obsluha a údržba, příznivá pořizovací cena, modulovost a variabilita, estetická příbuznost prvků a jednotný vizuální styl a soudobý, spíše nenápadný vzhled s možností použití v různých městských prostředích. Odborná porota organizátorům soutěže doporučila tři nejlepší studentské práce. Na prvním místě se umístil návrh Daniela Skotáka, druhé místo obsadil návrh Kryštofa Píši a na třetím místě byl návrh Markéty Blažkové.

„Pro Plzeň je výstup soutěže hodnotný z mnoha důvodů. Kromě konkrétních návrhů je stěžejním přínosem celé soutěže propojení studentů s praxí, čímž získají reálné představy o možnostech uplatnění po ukončení studií. Soutěž je dokladem toho, že se daří prohlubovat vztahy mezi studenty univerzity a městem,“ uvedla ředitelka ÚKR Irena Vostracká.

 

Zdroj  :ČTK