Více než 42 procent nehod pod vlivem alkoholu končí zraněním nebo úmrtím účastníků nehody, škody na majetku jsou pak vyšší o 30 procent. Nejvíce střetů, kde hrály roli alkohol či drogy, se podle statistik stává na velkých pražských křižovatkách. Mezi nejrizikovější oblasti co do následků nehod patří jihozápadní Morava a západ Čech. Vyplývá to z aktuálních údajů serveru Portál nehod a České kanceláře pojistitelů (ČKP). Během adventu a vánočních svátků je podle odborníků riziko nehod po vlivem alkoholu častější.

Podle policejních statistik se na českých silnicích v letech 2019 až 2021 stalo celkem 289.704 dopravních nehod, přičemž alkohol stál za 5,1 procenta z nich. „Bohužel řidiči s alkoholem v krvi nezpůsobili jen hmotné škody, ale při těchto nehodách došlo k 5579 lehkým zraněním a 669 těžkým zraněním. A bohužel u 115 dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu došlo také k úmrtí účastníka dopravní nehody,“ řekl ČTK pojistný matematik ČKP Petr Jedlička. Vedle alkoholu jsou stále častěji na vině nehod řidiči pod vlivem drog. Za loňský rok způsobili 262 nehod a za prvních 11 měsíců letošního roku to bylo už 302 nehod.

Mezi nejrizikovější oblasti s nejvyšším podílem nehod pod vlivem alkoholu na celkovém počtu patří podle analýzy ČKP tradičně oblasti jihozápadní Moravy a západu Čech, zejména Plzeňsko. V okrese Plzeň-Sever se podle statistik stala každá osmá tamní nehoda pod vlivem alkoholu, celorepublikový průměr je přitom každá dvacátá nehoda. Z okresů jsou pak dále rizikové především Jindřichův Hradec, Klatovy, Tachov a Znojmo, kde podíl nehod pod vlivem alkoholu překračuje deset procent všech šetřených nehod.

„Pokud se podíváme na absolutní počet nehod zaviněných řidiči s alkoholem či drogami v krvi, tak podle dat Portálu nehod jasně dominují křižovatky a jejich okolí ve velkých městech, především v Praze, Plzni a Ostravě,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Průměrná výše škody při nehodách způsobených alkoholem je podle ČKP vyšší než v případě nehod střízlivých řidičů. „V roce 2020, kdy byl již objem škod poměrně stabilizovaný, dosahuje u nehod způsobených pod vlivem alkoholu průměrná výše závazku v povinném ručení částky 125.000 Kč, což proti průměrnému závazku 96.000 Kč u nehod, kde alkohol nebyl přítomen, představuje o 30 procent vyšší částku,“ podotkl Jedlička.

Odborníci upozorňují, že řidiči se pod vlivem návykových látek chovají jinak, než by se choval střízlivý člověk. Méně se soustředí, mají pomalejší reakce, ztrácí odhad, více riskují a někteří jsou i agresivnější. „Není pak divu, že k příčinám nehod, které zavinili řidiči u rizikových míst, patří například jízda na červenou, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, nevěnování se plně řízení vozidla, nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu či nedání přednosti proti příkazu Dej přednost,“ dodal Chalas.

Místo s takto největší způsobenou škodou je v Praze na Rohanském nábřeží, kde se za poslední dva roky staly čtyři nehody, u nichž se u řidiče prokázal alkohol anebo drogy v krvi, a celková škoda činila 750.000 Kč. Pakliže se prokáže, že u dopravní nehody hrál roli alkohol nebo drogy, pojišťovna může po viníkovi požadovat tzv. regres, tedy úhradu peněz, které zaplatila poškozenému z povinného ručení viníka.

 

Zdroj  :ČTK