[quote]Dne 22. září oznámila vysoká představitelka/místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogherini během akce OSN na vysoké úrovni ke krizi v Sýrii, že Evropská unie uspořádá na jaře roku 2018 druhou bruselskou konferenci o podpoře budoucnosti Sýrie a regionu. Místopředsedkyně Komise oznámila tuto zprávu na průvodní akci konané k 72. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku; této newyorské doprovodné akce  se zúčastnilo téměř 50 zemí a partnerů.[/quote]

Konference v roce 2018 bude následovat po Bruselské konferenci v roce 2017 a bude se snažit udržet pozornost a reakci mezinárodního společenství na syrskou krizi na nejvyšší úrovni
mezinárodního programu a podpoří úplné splnění závazků přijatých v Bruselu v dubnu roku 2017. To zahrnuje pokračující podporu procesu vyjednávání politického řešení pod vedením OSN v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2254 a zajištění odpovídajících potřeb Syřanů uvnitř Sýrie a v sousedních zemích.

 „Sýrie zůstává pro EU nejvyšší prioritou. EU je předním humanitárním dárcem pro Syřany, a to jak v Sýrii, tak v celém regionu. Jsme ti, kteří podporují Syřany, a jsme připraveni pomoci ještě více, abychom viděli, jak můžeme pomoci obnovit normální život v oblastech, kde se násilnost vystupňovala, a začít pracovat na rekonstrukci, až bude dosažena politická dohoda v Ženevě. Proto budeme na jaře hostit druhou bruselskou konferenci. Tímto způsobem zahájíme bruselský proces, který dá naši svolávací sílu ve službách syrského lidu – všem těm, kteří jsou stále uvnitř země a těm, kteří jsou v regionu, „uvedla Federica Mogherini.

Konflikt v Sýrii i nadále způsobuje velké utrpení milionům lidí, a to jak v Sýrii, tak v celém regionu. Konflikt je stále charakterizován velkou nedostatečnou ochranou civilistů, nedodržením mezinárodního humanitárního práva a překážkou přístupu humanitární; mezinárodní společenství musí pokračovat v řešení nejnaléhavějších humanitárních a odolných civilních potřeb.“ dodal komisař Christos Stylianides.

Evropská unie bude i nadále mobilizovat veškeré své zdroje – politické, diplomatické a humanitární
– podporovat úsilí OSN o ukončení krize, napomáhat stabilizaci a plánování po ukončení dohody a pokračovat v poskytování zásadní humanitární a nehumanistické pomoci syrskému lidu a jeho hostitelským komunitám.

Podrobnosti

V New Yorku 22. září účastníci setkání opětovně potvrdili svůj závazek realizovat historické přísliby udělené na konferenci v Bruselu v roce 2017 v hodnotě 5,6 miliardy €, z čehož dvě třetiny, tj.
3,7 miliardy € (4 miliardy dolarů) pocházelo z EU a jejích členských států.

Evropská komise také poskytla pro Sýrii, Jordánsko a Libanon dalších 560 milionů EUR (601 milionů dolarů) do roku 2018, a tak zachovala úroveň své angažovanosti v těchto zemích. EU sleduje plnění závazků mezinárodního společenství přijatých na bruselské konferenci a do poloviny října zveřejní první zprávu o průběhu financování.

Evropská unie je hlavním dárcem pro syrskou zemi a téměř 10 milionů EUR se dohromady od počátku konfliktu mobilizovalo k humanitární, rozvojové, ekonomické a stabilizační pomoci syrským obyvatelům v Sýrii a v sousedních zemích.

V New Yorku účastníci akce navazující na plénum OSN opětovně potvrdili svůj závazek realizovat historické přísliby udělené na konferenci v Bruselu v roce 2017 v hodnotě 5,6 miliardy eur, z čehož dvě třetiny, tj.3,7 miliardy EUR (4 miliardy dolarů) pocházelo z EU a jejích členských států.
Evropská komise také poskytla pro Sýrii, Jordánsko a Libanon další 560 milionů EUR (601 milionů dolarů) do roku 2018, a tak zachovala úroveň své angažovanosti s těmito zeměmi. EU sleduje plnění závazků mezinárodního společenství přijatých na bruselské konferenci a do poloviny října zveřejní první zprávu o finančním sledování.

Evropská unie je hlavním dárcem pro syrské země a mobilizovalo se společně téměř 10 milionů EUR na humanitární, rozvojové, ekonomické a stabilizační pomoci syrským obyvatelům v Sýrii a v sousedních zemích od počátku konfliktu.

Dohoda mezi EU a USA o pojištění a zajištění

Dohodu z 22. 9. připravily orgány USA a Evropská Komise.  Dohoda bude především prospěšná pro zajistitele EU působící v USA postupným odstraňováním požadavků na zajištění. Několik desetiletí zajistitelé EU museli při podpisu zajistných smluv ve Spojených státech poskytovat kolaterál, zatímco američtí zajišťovatelé takovým požadavkům nepodléhají. Objem zajištění poskytnutých zajistiteli EU činí dnes 40 miliard USD, který by mohl být investován do produktivnějších částí ekonomiky. To představuje náklady příležitostí ve výši 400 milionů USD ročně. Dohoda bude rovněž prospěšná pro pojišťovací a zajišťovací příležitosti firem působících v USA tím, že se vyjasní odpovědnost za celosvětový dohled nad skupinou závazků.

Obě strany – EU a USA- se budou pravidelně scházet ve společném výboru, aby projednaly provádění dohody. Dohoda předpokládá mechanismus konzultací v případě rozdílů. Obě strany budou vyzvány k provádění dohody tak, aby jejich odvětví mohla využívat preferenčních postupů dohledu.
Některé části dohody, například o dohledu nad skupinou a zřízení smíšeného výboru, budou “prozatímně uplatňovány “rychle po podpisu. Po souhlasu Evropského parlamentu a Rady se dohoda plně vztahuje na obě strany 60 měsíců po podpisu.

1.  Zajištění

Dohodou se USA zavázaly povzbudit americké státy, aby od podpisu a prozatímního uplatňování dohody vyloučily požadavky na zajištění. Požadavky na kolaterál budou odstraněny do 60 měsíců od podpisu smlouvy. Zajišťovatelé musí splňovat řadu podmínek finanční stability a podnikatelského chování, které jsou konkrétně uvedeny v dohodě. Dohoda bude využívat zajistné smlouvy, které jsou uzavřeny, pozměněny nebo obnoveny po datu účinku vyloučení kolaterálu v dotyčném státě USA. Zajišťovací smlouvy se typicky obnovují na ročním základě, takže po uplynutí jednoho roku by měly být kryty veškeré zajistné smlouvy.

Dohoda nepředpokládá žádnou povinnost výměnou za odstranění zajištění. Naopak, dohoda zajišťuje odstranění jakýchkoli požadavků na přítomnost místních, jakož i závazek zavést takový požadavek.

2. Dohled nad skupinou

Orgány dohledu EU budou plně pověřeny celosvětovým dohledem nad skupinami EU působícími v USA. To znamená například, že skupiny EU budou muset předložit pouze jednomu vlastnímu skupinovému dohledu posouzení rizik a solventnosti (ORSA) svými supervizory skupiny v EU. US supervizoři ji použijí a nevyžadují od této skupiny místní ORSA.

Americké skupiny působící v EU nebudou podléhat požadavkům Solventnosti II na úrovni konečného mateřského podniku pro své mimoevropské činnosti. Kromě toho nebudou existovat žádné požadavky na to, aby americké zajistitelé působící v EU zajistili místní přítomnost v EU.

3.Výměna informací mezi orgány dohledu

Zvýšené toky informací mezi orgány dohledu v EU a USA sníží potřebu shromažďovat informace dvakrát od pojišťoven nebo zajistitelů v EU, kteří jsou aktivní v USA, při současném dodržování přiměřených pravidel důvěrnosti. Spotřebitelé v EU budou také lépe chráněni, protože orgány dohledu budou mít lepší přístup k informacím o dohledu nad americkými skupinami působícími v EU.
Dohoda obsahuje vzorové ustanovení pro případné budoucí memorandum o porozumění o výměně informací mezi orgány dohledu.