[quote]Podle generálního ředitele největší tuzemské bezpečnostní agentury SECURITAS ČR potřebují logistická centra projít digitální transformací i v oblasti zabezpečení. Kromě toho, že se lidští strážní nahrazují automatickými systémy, pomáhá také celková digitalizace bezpečnostních procesů. Výsledkem jsou značné úspory a zcela nová kvalita služby.[/quote]

Do vedení Securitasu jste přišel na podzim minulého roku ze společnosti UPS, a tak máte expertní pohled také na oblast logistiky. Kde je podle vás největší bezpečnostní slabina v logistickém řetězci? 

Bezpečnostních rizik je v logistice mnoho a jsou velmi různorodého charakteru. Na předních místech bych jmenoval nevěnování dostatečné pozornosti kybernetické bezpečnosti, krádeže zboží vysoké hodnoty, nejrůznější příčiny vedoucí k poškození zboží, rizika spojená s využitím třetích stran nebo i bezpečnost v letecké přepravě. Ke komerční bezpečnosti patří i ochrana zaměstnanců v oblasti požární ochrany a bezpečnost práce, což jsou témata shodná s provozem všech společností včetně těch logistických. Slabiny v logistice se liší podle jednotlivých druhů logistických operací – jiné problémy řešíte při skladování, jiné v transportu a další např. při kurýrní přepravě. Samozřejmě plně automatizovaný sklad bude mít jiná bezpečnostní rizika než sklad tradiční a přeprava ovoce bude obnášet jiná rizika než transport mobilních telefonů.

Jak dalece lze ostrahu automatizovat? Obejdeme se zcela bez lidí?

Ostrahu lze samozřejmě automatizovat a většinu činností do budoucna budeme moci řešit téměř bez lidí. Ostraha pomocí robotů, e-recepce a e-vrátnice, drony nebo využití umělé inteligence při analýze kamerových záznamů jsou již dnes známé a používané věci a často jsou již řešení na bázi technologie levnější než lidská síla. Zatím se v praktickém životě bez lidské síly úplně obejít nedokážeme, a i v dohledné budoucnosti bude i na automatizované bezpečnostní řešení vždy dohlížet člověk, který však bude vysoce kvalifikovaný. Tento trend nejde zastavit a stejně jako i v jiných oborech, oblast komerční bezpečnosti spěje k zásadnímu nahrazení lidské síly technologiemi a umělou inteligencí.

Které technologie byste označil jako „game-changery“ v oblasti zabezpečení logistických center?

Současným game-changerem v oblasti zabezpečení je kombinace kamerového systému, umělé inteligence a vzdálené kontroly.

Nahrazování lidské síly kombinací kamerového systému, umělé inteligence a vzdálené kontroly je současný game-changer, který přináší lepší kvalitu zabezpečení při nižších nákladech oproti klasické fyzické ostraze, která v případě velikých logistických areálů je vždy náročná na počet bezpečnostních pracovníků. Ale v blízké budoucnosti se posuneme ještě výrazně dále. Velkou perspektivu v zabezpečení logistického řetězce vidím ve využití IoT technologií, pokročilé umělé inteligence a také ve vizualizaci sbíraných dat. Logistické firmy (ale i firmy z jiných oborů) budou mít možnost využít technologie napříč firmou pro různé typy činností – bezpečnostní systém tak může plnit i roli systému pro analýzu pohybů ve skladu, může mít pod kontrolou teplotu a vlhkost jednotlivých částí areálu, sledovat využití jednotlivých ramp a současně kontrolovat dodržování nošení ochranných pomůcek. Díky vizualizaci dat v grafickém prostředí bude možné sledovat aktuální dění v definovaných zónách, jednoduše si zobrazíme historii pohybu sledovaných zařízení a na základě definovaných „poplachových stavů“ budeme schopni okamžitě reagovat na nejrůznější situace. Klíčové bude propojení jednotlivých systémů pro maximální využití všech dostupných možností – již dnes jsme schopni například nakombinovat výstupy z kamerových systémů, IoT zařízení nebo mobilních zařízení do 3D modelů logistických, výrobních nebo kancelářských objektů.

Hodně se mluví také o digitalizaci bezpečnostních procesů. Co to přesně může znamenat pro logistické centrum?

Digitalizace je nutná podmínka pro přechod k novému způsobu zabezpečení objektu v budoucnosti. V zásadě můžeme digitalizovat všechny činnosti, které jsou důležité ať již pro zákazníka anebo i pro poskytovatele bezpečnostní služby – digitalizovat umíme vše od vstupního školení pro zaměstnance, evidenci docházky, kontrolu pochůzkové činnosti, zápisy ze schůzek, evidenci klíčů nebo přístupových karet, reportování poplachových stavů, příjezdy a odjezdy vozidel atd. Samozřejmě prvotními výhodami digitalizace je standardizace procesů, lepší kontrola kvality, zvýšení efektivity jednotlivých činností, efektivní reporting a další. V dlouhodobém horizontu je hlavní výhodou sběr dat, se kterými se dá efektivně pracovat – ať již jsou data výhodná pro optimalizaci procesů anebo pro předvídání událostí (prediktivní bezpečnost). Tak v případě logistických areálů jsme díky digitalizaci schopni lépe optimalizovat například pochůzkovou činnost, predikovat, která místa ve skladu jsou riziková ať již z pohledu ztrát nebo poškození zboží nebo i z hlediska bezpečnosti zaměstnanců. Vždy je před samostatnou digitalizací dobré si se zákazníkem ujasnit, která data jsou pro zákazníka klíčová a toto zohlednit v procesu digitalizace.

Jak je to s návratem investice? Vyplatí se výše zmíněné technologické inovace?

Určitě ano. Vidíme jasné protichůdné trendy – neustálý nárůst lidské práce a dlouhodobý pokles cen technologií. Máme mnoho příkladů z naší praxe, kdy implementace bezpečnostních technologií a digitalizace měla návratnost v horizontu několika měsíců. Ale vše není pouze o návratnosti, protože technologie a digitalizace posouvají kvalitu zabezpečení na úplně jinou úroveň, než na jakou jsme byli dlouhé roky zvyklí. Samozřejmě některé společnosti mohou mít omezení s investičními výdaji, ale dnes se u Securitas dají technologická řešení pořídit i formou služby a investice se rozloží do měsíčních splátek na delší časové období. Navíc díky přesahu technologických řešení i mimo oblast bezpečnosti se dají kombinovat i prostředky z rozpočtu více oddělení a na dříve pouze bezpečnostní systém budou do budoucna chtít přispět i vlastníci rozpočtů facility managementu, operací, HR nebo i marketingu. Větší překážkou, než návratnost investice, je často zbytečná nedůvěra v technologie a neochota měnit zaběhnuté věci.

 

Zdroj : Securitas

DPP