[quote]Za projektem 50 Sustainability and Climate Leaders stojí řada mezinárodních obchodních komunit, která mají maximální zájem podnikat  účinná opatření v boji proti změně klimatu. Za svůj závazek propagovat udržitelnou budoucnost, včetně zajímavého dokumentárního filmu se dostalo velkého uznání i společnosti Tetra Pak. Ta je dnes uznávána jako jeden z 50 světových lídrů v oblasti udržitelnosti a klimatu.[/quote]

 

Video obsahuje rozhovory se členy globálního vedení společnosti Tetra Pak, které zdůrazňují, jak se role potravinářského sektoru při řešení změny klimatu stává ještě naléhavější. Vysvětlují, proč je zrychlení dekarbonizace a spolupráce zásadní pro udržitelnou transformaci v potravinářském průmyslu. Nechybí zde ani vysvětlování naléhavých složitých a zároveň mnohostranných výzev, jako je globální oteplování, oběh a biologická rozmanitost.

K udržitelnosti potravin přispívají i obaly

Potraviny jsou kritickým, ale často přehlíženým prvkem otázky klimatu. Globální potravinový systém představuje 26% globálních emisí skleníkových plynů (GHG), dalších  8% celkových emisí je způsobeno potravinovým odpadem. Jinými slovy, potravinářský průmysl patří zároveň mezi přední největší producentem emisí na světě. Pandemie COVID-19 navíc odhalila další slabiny světového potravinového systému, které budou ještě do budoucna umocněny očekávaným růstem světové populace na 9,1 miliardy (do roku 2050).

Maximalizace využití obnovitelných materiálů i minimalizace odpadu

Dostupnost potravin by neměla být za cenu ekologického poškozování planety a zde je právě velká výzva pro obaláře. Aby Tetra Pak minimalizovala dopady na klima a zároveň pomohla zajistit potravinovou bezpečnost pro budoucnost, rozhodla se pro udržitelná řešení v celém životním cyklu. Mezi konkrétní počiny patří např. maximalizace využití obnovitelných materiálů a jejich odpovědné získávání způsobem, který chrání biologickou rozmanitost, či minimalizace uhlíkového dopadu svých operací i těch, které vytvořil její hodnotový řetězec, například urychlením přechodu na obnovitelnou energii a zvýšením investic do vývoje nízkouhlíkových zpracovatelských a obalových řešení apod.

 

Zdroj : SYBA