[quote]Mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN, která se koná ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 tradičně v Břevnovském klášteře v Praze, je dnes největší akcí svého druhu v regionu střední Evropy. Každoročně se zde schází téměř 650 logistických osobností. Partnerem konference je i skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO.[/quote]

Jejím posláním je podílet se na utváření a rozvoji moderní české logistiky, její efektivní integraci do regionální logistiky středoevropského regionu ve vazbě na společný evropský trh. Poskytuje prostor pro širokou odbornou diskuzi zejména logistických odborníků z oblasti průmyslové výroby, mezinárodního obchodu a smluvní logistiky.

V rámci programu vystoupí se svou přednáškou Viktor Bystrian, obchodní ředitel skupiny AWT, letos na téma Rozvoj intermodálních terminálů v ČR.

„Konference SpeedCHAIN je jedinečnou možností potkat se s významnými osobnostmi logistiky a dopravy a zároveň navázat nové kontakty s potencionálními obchodními partnery. V rámci naší prezentaci bychom účastníkům chtěli sdělit novinky z oblasti intermodální dopravy ve skupině AWT nebo nové možnosti pro Terminal Paskov po jeho modernizaci a rozšíření, které aktuálně probíhá. V plánu je například stále vetší využití překladiště v rámci intermodální přeprav celé skupiny v logistickém trojúhelníku Trojmoří nebo z Číny po Nové hedvábné stezce do evropských zemí,“ říká Viktor Bystrian.

Organizátorem konference je skupina RELIANT Group, představuje významnou platformu pro výměnu odborných informací a názorů a nabízí příležitost upozornit na příklady best practice v lokálním, regionálním, evropském a globálním měřítku.

Konference je simultánně tlumočena ČJ/AJ a je určena především vrcholovým manažerům českých a nadnárodních providerů logistických služeb, dopravcům, Supply Chain managerům, IT specialistům, konzultantům, představitelům státní správy, zástupcům akademických institucí a logistikům z obchodní a výrobní sféry.

Nedílnou součástí programu je i slavnostní večer V.I.P. Logistic Randezvous, na kterém dochází k předání prestižní ceny pro logistickou osobnost roku GRYF Supply Chain Award.

DPP