[quote]O výhodách železniční přepravy lze hovořit velmi dlouho. Ve srovnání se silniční je nutné zmínit větší nosnost, stabilitu sazeb a relativní nezávislost na počasí. Tento druh přepravy je navíc nejšetrnější k životnímu prostředí.[/quote]

O perspektivách rozvoje železniční přepravy, výhodách a nevýhodách tohoto vozového parku pro odesílatele nákladu jsme hovořili s Andrejem Sullou, zástupcem provozního ředitele pro železniční přepravu skupiny společností AsstrA-Associated Traffic AG.

– Andreji, je trh železniční přepravy vystaven výrazným změnám, přestože je považován za jeden z nejstabilnějších?

Pokud hovoříme o technické a geografické expanzi železniční přepravy, pak tento trh není vůbec tak zkostnatělý, jak by se zdálo. Ano, výstavba nových železnic a stanic je pomalá, zatímco investice v tomto sektoru z roku na rok rostou. Například na rozvoj železniční dopravy v jednotlivých regionech plánují Ruské dráhy v letech 2019-2020  vyčlenit až 15 miliard dolarů. Na rozvoj Nové Hedvábné stezky Čína loni investovala 237 miliard dolarů a významná část této investice se týkala právě železnic. Nové cesty z Číny do Evropy jsou otvírány téměř každý měsíc. Ve vnitroevropské dopravě existuje také „revitalizace“ železničního sektoru – v regionu DACH (např. Německo, Rakousko a Švýcarsko) se vlády zaměřují na rozvoj železniční infrastruktury jako nejslibnější z hlediska ochrany životního prostředí.

Vezmeme-li v úvahu vnitřní změny trhu, týkají se zejména  změny poptávky po různých typech kolejových vozidel. Objem kontejnerové přepravy je nyní o 22% vyšší než objem vagónov. To je dáno především nízkými náklady na kontejnery a aktivní výstavbou kontejnerových terminálů (v roce 2018 bylo v Ruské federaci uvedeno do provozu více než 230 nových stanic).

Každoročně se na trhu zvyšuje tzv. sezónní poptávka a v důsledku toho je zaznamenáván nedostatek železničních vozů, zejména speciálních vozidel – nosičů obilí a chladících vozů. Vzhledem k novým pravidlům týkajících se lhůt provozu nákladních vagónů zavedených v Ruské federaci, před třemi lety došlo k nárůstu poptávky po vagónech  a polovagónech. Tato nerovnováha se v roce 2018 trochu vyrovnala díky zvýšené výrobě polovagónových a inovativních vozů s vyšší užitnou nosností.

– Můžete se zmínit o obtížích a výhodách železniční přepravy?

Obecně platí, že silnými stránkami železnice jsou pravidelnost přepravy zásilek, stabilita sazeb, bezpečnost, neustálé sledování nákladu a možnost získání slev za určitých podmínek.

Není možné zde hovořit o obtížích, jedná se spíše o specifika tohoto typu přepravy, které se mohou týkat každého jednotlivého kolejového vozidla. Mám zde na mysli nutnost překládky při přechodu na jiný rozchod, v případě mezinárodních systémů. Kromě toho, pokud velký podnik nemá vlastní přístupové cesty, pak je dodávka ke dveřím možná pouze v případě kombinované přepravy. Poruchy, i když extrémně vzácné, mohou ovlivnit všechny jízdní řády.

– Jak konkurenceschopná je železniční přeprava ve srovnání s tou silniční?

Záleží na mnoha faktorech: obchodní cesty, objem a hmotnost, dodací lhůta, termín dodání, rozpočet. Není možné jednoznačně hovořit o výhodách železnic ve srovnání s automobilovou přepravou bez konkrétních srovnávacích údajů. Obecné pravidlo lze popsat takto: standardní náklad na velkou vzdálenost s velkou tonáží a střední naléhavostí dodání je výhodnější pro železniční přepravu. V takovém případě obdrží klient na trase SNS-Asie-EU s přihlédnutím ke změně rozchodu železnic zboží o několik dní později. Chci však znovu zopakovat, že se jedná  o otázku priorit: termíny či rozpočet?

Je důležité pochopit, že železnice je často příběhem  multimodality. Nejedná se o konkurenci železnice s lodní nebo silniční přepravou, ale o vytvoření nejvhodnějšího a nejziskovějšího logistického schématu pro klienta.

Dovolte mi, abych vám uvedl příklad pracovního schématu dodávek: tým AsstrA přepravuje kontejner po moři z Jižní Koreje do Litvy, z Litvy do Duisburgu kontejnerovým vlakem a z Duisburgu ke dveřím klienta prostřednictvím kontejneru. Komplexnost je přesně to, co dává zákazníkům AsstrA možnost volby. Samozřejmě, v některých případech, samotný výrobek určuje typ výběru kolejových vozidel a zákazník zde od samého počátku dostává komplexní informace od odborníků společnosti o tom: co může být převáženo, jaká jsou požadována povolení a jaké jsou možnosti provádět přepravu podle jiného schématu.

Firemní klienti společnosti AsstrA získávají služby od A do Z. Každý z nich může využít pouze přepravní služby, kontaktovat společnost  pro zajištění doplňkových služeb jako je pojištění, či úhrady přepravního tarifu. Nebo si můžete objednat celou logistiku “na klíč“ a vyčkejte pouze na zavolání „Vaše zboží bylo právě dodáno“.

 

Zdroj : Asstra