S účastí 90 expertů se 24. listopadu 2023 konalo jednání ATTI (Úmluva „Agreement on Freight Train Transfer Inspection“)

 

Ilustrační foto : DB Cargo Czechia

S účastí 90 expertů se 24. listopadu 2023 konalo jednání ATTI (Úmluva o přechodových kontrolách nákladních vlaků z angl. Agreement on Freight Train Transfer Inspection). Počet členů ATTI roste a nyní dosáhl počtu 175.

ATTI, sjednaná v roce 2014, je prostředkem k zajištění efektivní interoperability v železniční nákladní dopravě na základě dohody mezi železničními dopravci v zájmu urychlení mezinárodní nákladní dopravy precizací procesů při předávání vlaku.

Foto: Krzysztof Pniowski

Cílem ATTI je mít kolektivní, harmonizovaná pravidla o předávání vlaků bez nutnosti sjednávat samostatné individuální dohody. Pokud je zjištěn problém na vagónu, je jasné, kdo je odpovědný, a je sepsána zpráva o nesrovnalostech ATTI, takže kontroly kvality mohou být nadále prováděny namátkově. Zásadním elementem pro zlepšování kvality je komunikace a členové musí mít vzájemné porozumění pro vysoký standard kvality.

Zdroj: ŽESNAD

DPP