Společnosti v logistice vnímají globální trendy jako orientaci na udržitelnost, hledání alternativních paliv a energií, kroky k autonomnímu řízení atd. Jejich vrcholoví manažeři však zůstávají velmi opatrní, když hrozí, že by nové technologie mohly narušit jejich dlouhodobou oddanost bezpečnosti jejich zaměstnanců, pohodlí pro řidiče a dalších osob, a samozřejmě když to dramaticky ohrožuje jejich finanční algoritmy.

Velmi zajímavým se proto jeví stručný náhled do strategie společnosti VOLVO Trucks, jednoho z předních výrobců široké škály dopravní techniky. Požádali jsme proto Johna Muldoona, generálního ředitele Volvo Group Czech Republic, aby nám odpověděl na naše otázky.

Volvo Trucks je tradičním výrobcem široké škály dopravní techniky. Bezpečnost, pohodlí, odolnost, spotřeba paliva a poměr cena/výkon byly vždy zásadní pro týmy inženýrů této značky vyvíjejících nové technologie. Umožňuje současné tempo, kterým se společnost přibližuje k vizi dopravy s nulovými emisemi, vývoj vozidel takových, která od vás tradičně očekávají vaši zákazníci? Jinými slovy, je výzkum a vývoj v takovém stádiu pokroku, že lze nabídnout funkční ekvivalenty k dieselovým a benzinovým vozidlům používaným v komerční dopravě a logistice po desetiletí?

Volvo Trucks aktivně pracuje na vývoji vozidel s nulovými emisemi, která musí být v souladu s globálním úsilím o snížení emisí uhlíku a podporu udržitelnosti. Přechod na elektrická vozidla a vozidla na alternativní paliva v odvětví komerční dopravy a logistiky je v naší společnosti v plném proudu.

Pracujeme na tom, abychom zajistili, že tato nová vozidla splní nebo ještě překročí tradiční očekávání našich zákazníků, pokud jde o bezpečnost, pohodlí, životnost, spotřebu paliva a tzv. „value for money“, neboli poměr výkonu a ceny, kterou za ně zaplatí.

Zdá se, že elektromobilita plánuje svou budoucnost především v městské logistice a přepravách na krátké vzdálenosti, spíše než LPG, vodík nebo jiná paliva. Ta, jak se zdá, mají lepší potenciál pro dálkovou přepravu. Volvo Trucks se hlásí k tomu, že „nechává všechny možnosti otevřené“, ale vývoj všech možných způsobů zároveň musí být extrémně nákladný…

Zaměření na elektrifikaci v městské logistice a dopravě na krátké vzdálenosti je dáno několika faktory, včetně ekologických aspektů, regulačních pobídek a výhod elektrických vozidel (EV) v městských oblastech. Elektrická mobilita se navíc nemusí nutně týkat pouze dopravy na krátké vzdálenosti.

„Paralelní vývoj více technologií může být velmi nákladný, je ale současně i cestou ke zmírnění rizik.“

Pokud jde o snahu společnosti Volvo Trucks ponechat nadále otevřeny, pokud možno všechny možnosti, je třeba říct, že tato strategie není v naší branži nijak neobvyklá. Již po generace je poměrně běžné, že výrobci automobilů zkoumají různé technologie současně a hledají nové možnosti. Tato strategie nám umožňuje přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám, vyvíjejícím se technologiím a měnícím se preferencím zákazníků. Paralelní vývoj více technologií může být skutečně velmi nákladný, je ale současně i cestou ke zmírnění rizik. Tento přístup lze vidět v širším kontextu přechodu celého dopravního průmyslu k čistším a udržitelnějším řešením.

Jak hodnotíte infrastrukturu potřebnou k tomu, aby reálně mohla proběhnout transformace celého dodavatelského řetězce směrem k technice využívající alternativní paliva, případně i k širšímu využití autonomních vozidel?

Přechod na alternativní paliva a uplatnění autonomních vozidel vyžaduje značné změny a investice do infrastruktury. Rozvoj infrastruktury potřebné pro přijetí alternativních paliv a autonomních vozidel je složitý a dlouhodobý proces. Vyžaduje spolupráci a investice různých zúčastněných stran, aby byl zajištěn hladký přechod k čistším, účinnějším a bezpečnějším dopravním řešením. V této oblasti je před celou společností ještě velký kus práce, kterou je třeba odvést.

Autonomní elektrický tahač Volvo Vera

Jak se autonomní řízení objevuje v budoucích plánech společnosti Volvo Trucks? Vidíte jeho budoucnost na veřejných komunikacích, nebo je spíš pravděpodobné, že se bude více používat v místních systémech, např. vnitrozávodové dopravě, městské distribuci, zpětné a komunitní logistice, …?

Volvo Trucks vyvíjí a testuje technologie autonomního řízení pro užitková vozidla. Nedávno Volvo Trucks oznámilo, že Skupina dosáhla milníku v autonomních řešeních v podobě eliminace řidiče v aktivní komerční těžbě ve vápencovém lomu Brönnöy v Norsku. Současně byla oficiálně oznámena dlouhodobá spolupráce se společností Boliden na implementaci řešení autonomní dopravy jako součásti jejich těžebního provozu.
Obecně lze ale říci, že použití technologie autonomního řízení v odvětví komerční nákladní dopravy bude mít pravděpodobně uplatnění jak v lokálních systémech, které mají svou vlastní infrastrukturu pod kontrolou, tak i v dálkové dopravě. Vše ale souvisí se vším, a proto je třeba, aby paralelně s vývojem vozidel procházela postupně modernizací i nezbytná dopravní infrastruktura.

John M. Muldoon
Ve funkci výkonného ředitele společnosti Volvo Group Czech Republic působí od září 2022. Předtím zastával pozici finančního ředitele Volvo Group Czech Republic a prodejního regionu střední a východní Evropy. John pracuje ve společnosti Volvo Trucks posledních 28 let. Stejně dlouho je John také ženatý s manželkou Martinou. Má dvě dcery, Sarah a Lauren. John je velký sportovní nadšenec, nicméně jeho životní prioritou je trávit svůj volný čas s rodinou.

Zdroj: Reliant

DPP