V návaznosti na kompromisní dohodu v prosinci dosáhly Evropský parlament (výbor LIBE) a Rada (COREPER) konečnou politickou dohodu k návrhu Komise z listopadu 2016 na vytvoření Evropského informačního a autorizačního systému pro cestování (ETIAS). K přivítání dohody první místopředseda Frans Timmermans. komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos a komisař pro bezpečnostní unii Julian King řekli: „Dnešní dohoda o evropském systému cestovních informací a autorizací (ETIAS) je důležitým krokem k budování bezpečné a bezpečnější Evropy pro naše občany. Komise vítá snahy Evropského parlamentu a Rady k dokončení tohoto souboru priorit, jak bylo dohodnuto ve společném prohlášení o legislativních prioritách pro roky 2018-2019, což je důležité a symbolizuje uzavření dalšího bezpečnostního nedostatku informací na úrovni EU. Nyní vyzýváme Evropský parlament i Radu, aby formálně tuto dohodu přijaly. Potřebujeme vědět, kdo překračuje naše hranice. Nový systém, jakmile bude funkční, provede předběžné kontroly bezpečnostních a migračních rizik cestujících, kteří využívají bezvízového přístupu do schengenského prostoru. Křížovou kontrolou cestujících osvobozených od vízové ​​povinnosti našimi informačními systémy pro hranice, bezpečnost a migraci nám ETIAS pomůže identifikovat každého, kdo může před tím, než dosáhne hranice EU, představovat riziko pro bezpečnost nebo migraci. Postup pro získání oprávnění pro cestující bude cenově dostupný, jednoduchý a rychlý a bude vždy prováděn za plného respektování základních práv a pravidel EU pro ochranu údajů. ETIAS pomůže posílit a zajistit mobilitu pro cestující bez víz, kteří nepředstavují rizika, a zároveň identifikovat ty, kteří je představují. Během uplynulých tří let jsme společně dodávali stavební prvky skutečné a účinné Unie bezpečnosti a ETIAS je klíčovou součástí této práce. Evropská otevřenost a mobilita zároveň nemůže a neměla by přicházet za cenu bezpečnosti. Naše práce ještě není dokončena. Všichni musíme pokračovat v úsilí o vybudování bezpečnější Evropy, která chrání. “

Příští kroky

Dohodnuté znění bude nyní formálně přijato Evropským parlamentem a Radou. Agentura EU odpovědná za správu rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, eu-LISA, rozvinou systém s cílem zajistit, aby ETIAS byl do roku 2021 plně funkční. Evropské hraniční a pobřežní stráže v úzké spolupráci s členskými státy a Europolem.

Souvislosti
Ve svém prohlášení o stavu Unie v roce 2016 předseda Juncker oznámil, že Komise navrhne vytvoření evropského systému pro informace a autorizaci cestujících-automatizovaného systému, který by prováděl předchozí bezpečnostní kontroly a kontroly neregulární migrace, při plném respektování základních práv a osobních údajů ochranu a vydávání povolení cestujícím bez víz za účelem cestování do schengenského prostoru. Vytvoření tohoto systému bylo upřednostňováno v plánu cestovního ruchu v Bratislavě, který byl schválen a podepsán 27 předními představiteli EU. Dne 16. listopadu 2016 předložila Komise svůj legislativní návrh.

Evropský parlament, rotující předsednictví a Evropská komise se dohodly na další prioritizaci tohoto souboru ve společném prohlášení o legislativních prioritách EU pro roky 2018-2019. Politická dohoda mezi spoluzákonodárci byla dosažena v prosinci roku 2017 s konečným potvrzením a schválením všech technických aspektů dnešního návrhu.

DPP