[quote]Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zakázal plnění smlouvy na nový mýtný systém mezi ministerstvem dopravy a konsorciem CzechToll/SkyToll. Zákaz ale začne platit až rok po právní moci rozhodnutí úřadu. To pravomocné není a lze proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě. Ministerstvo dopravy teď může buď zahájit provoz nového mýtného systému s tím, že smlouva může přestat platit rok poté, co skončí řízení u ÚOHS, nebo zůstat u starého systému provozovaného firmou Kapsch.[/quote]

Rozhodnutí zúčastněných stran ČTK zjišťuje. Při stanovení odkladu platnosti zákazu úřad vzal v potaz, že je ve veřejném zájmu, aby bylo mýtné vybíráno nepřetržitě.

Rozhodnutí úřadu nabude právní moci buď po marném uplynutí lhůty pro podání rozkladu, pokud žádná ze stran rozklad nepodá, nebo po rozhodnutí předsedy úřadu o případném rozkladu některé ze stran. Smlouva by ale přestala platit pouze tehdy, kdyby předseda ÚOHS rozhodnutí první instance potvrdil. Kdyby předseda rozhodnutí úřadu zrušil, smlouva zůstane v platnosti.

ÚOHS se smlouvou na mýtný systém zabýval už podruhé, k novému projednání mu ji vrátil brněnský krajský soud. Úřad totiž původně rozhodl, že není důvod zakazovat plnění smlouvy, teď ale při rozhodování musel respektovat stanovisko soudu.

„Úřad v opakovaném správním řízení v souladu se závazným právním názorem Krajského soudu v Brně konstatoval, že zadavatel postupoval při uzavření smlouvy v rozporu s uloženým předběžným opatřením, což je důvodem k uložení zákazu plnění smlouvy,“ uvedl ÚOHS.

Do věci navíc může zasáhnout i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ke kterému podal kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu jak ÚOHS, tak ministerstvo dopravy. Pokud Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zruší, nebude platné ani nové rozhodnutí ÚOHS a smlouva na nový mýtný systém bude platit dál.

Nový mýtný systém má začít platit od letošního prosince. Nový mýtný systém mělo provozovat konsorcium CzechToll/SkyToll, které uspělo v mýtném tendru s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz.

 

Zdroj : ČTK