Ústavní soud odmítl stížnost Františka Kučery kvůli vyvlastnění pozemku potřebného pro stavbu dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří na Náchodsku. Nevyhověl ani připojeným návrhům za zrušení částí liniového zákona a zákona o vyvlastnění. Kučera neúspěšně uplatňoval před správními soudy a znovu před Ústavním soudem řadu námitek. Ústavní soudci jeho stížnost označili za zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení v databázi soudu.

Městský úřad v Jaroměři pozemek vyvlastnil loni v červenci, novým vlastníkem je stát, hospodaří s ním Ředitelství silnic a dálnic. Kučerovi přiznal úřad náhradu zhruba 30.000 korun. Rozhodnutí potvrdil Krajský úřad pro Královéhradecký kraj a později také Krajský soud v Hradci Králové i Nejvyšší správní soud.

V ústavní stížnosti Kučera poukazoval na údajné porušení práva na spravedlivý proces i práva vlastnit majetek. Tvrdil také to, že „dvojkolejnost“ soudního přezkoumávání je protiústavní. Výrok o vyvlastnění totiž přezkoumávají správní soudy a výrok o náhradě za vyvlastnění zase civilní soudy. Ústavní soudci ale nenašli důvod k zásahu.

„Správní soudy (stejně jako v předchozím řízení správní úřady) se v napadených rozhodnutích řádně a pečlivě vypořádaly se všemi námitkami stěžovatele a nyní napadená rozhodnutí jsou ústavně konformní,“ stojí v rozhodnutí. Dálnice D11 před Jaroměří je už v provozu. Měl by na ni navázat severní obchvat Jaroměře směrem k Náchodu.

Kučera je místopředsedou Vrchního soudu v Praze. V souvislosti s pozemky kolem Jaroměře vede se státem asi deset sporů, v některých figuruje i jeho manželka. Ústavní soud letos odmítl také stížnost Kučerových, která zpochybňovala stavební povolení pro obchvat Jaroměře.

Dílčího úspěchu Kučerovi dosáhli u Nejvyššího správního soudu. Krajský úřad Královéhradeckého kraje chyboval při doručování rozhodnutí o vyvlastnění pozemků v katastru Hořenic. Rozhodnutí zaslal do datové schránky včetně skenů geometrických plánů, což zákon neumožňuje.

Zdroj : ČTK