Prestižní certifikát Czech Business Superbrands za rok 2023 s podtitulem Hvězdy mezi značkami ČR převzali zástupci Gebrüder Weiss od odborné komise Business Brand Council. Její členové ocenili hlavně vynikající pověst logistické společnosti, se kterou si zákazníci spojují významné hodnoty a ke které mají osobní vztah. „Pečeť Business Superbrands 2023 vnímáme jako významné ocenění našeho úsilí poskytovat vysoký standard služeb našim zákazníkům a být pro ně spolehlivým partnerem,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Superbrands je nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek. Konečné slovo při udílení pečetí mají experti z oblasti byznysu, komunikace, marketingu, médií a marketingového výzkumu. „Již třetí ocenění v řadě vnímáme jako potvrzení, že dlouhodobě děláme naši práci dobře, a současně je to pro nás závazek do budoucna udržet kvalitu poskytovaných služeb na vysoké úrovni,“ dodává Jan Kodada.

Proces udělování pečetí Superbrands má tři kola a jednotlivé značky se do nominace nemohou samy přihlásit. Vychází z databáze všech registrovaných obchodních značek, kterých je v České republice registrováno přibližně 2,1 milionu. Pro tento účel databázi uvolní Úřad průmyslového vlastnictví a teprve na jejím základě je sestaven seznam nominovaných kandidátů. Dalším krokem výběrového řízení je spotřebitelský průzkum, který na základě známosti a obliby u zákazníků zúží výběr na seznam semifinalistů. Konečné slovo při udělování titulů Superbrands má odborná komise Brand Council.

Cílem organizace Superbrands je nejen vzdát hold nejúspěšnějším značkám, ale také o získaném ocenění v co největší míře informovat spotřebitele a obchodní partnery.

Zdroj  :GW