[quote]V Praze loni přibylo 36.090 aut a jejich počet se zvýšil na 1,140.482 motorových vozidel. Většinu z toho tvoří osobní auta. Zvýšil se rovněž počet kilometrů, které řidiči po městě najezdili. Nejvytíženější komunikací byl stejně jako předloni Barrandovský most. Vyplývá to z dopravní ročenky Technické správy komunikací (TSK), kterou má ČTK k dispozici. Na území Prahy je 4047 kilometrů komunikací, z nichž je 2327 ve správě TSK, zbylé mají ostatní vlastníci, a na nich je 607 mostů a 13 tunelů.[/quote]

Z celkového počtu vozidel registrovaných v hlavním městě je 911.844 osobních aut. Pro srovnání, v roce 2018 evidovaly úřady 882.717 osobáků a o rok dříve 844.613. Na území Prahy loni řidiči najezdili 23,356 milionu kilometrů, což je o asi 300 tisíc meziročně více. Z toho najezdili většinu řidiči osobních aut, a to přes 21 milionů kilometrů.

Oproti roku 2018 se zvýšil počet aut zajíždějících a odjíždějících z centra města, a to o asi 8000 na 525.000 aut denně a většinu tvořily rovněž osobní vozy. Mimo centrum pak počet aut vzrostl o 19.000 na 689.000 aut denně. Také tady tvoří většinu osobáky.

Nejvytíženější komunikací byl stejně jako předloni Barrandovský most, po kterém denně projede 143.000 aut, což je asi o tisícovku meziročně méně. Druhou nejvytíženější je Strakonická ulice v úseku mezi Dobříšskou a Barrandovským mostem a třetí Jižní spojka od ulice 5. května po Vídeňskou.

Barrandovský most je zároveň nejvytíženějším mostem přes Vltavu. Následuje Hlávkův a most Barikádníků. Nejvytíženějším tunelem je Dejvický tunel, který je součástí tunelového komplexu Blanka a projede jím 94.000 aut denně. V první pětce nejvytíženějších tunelů jsou i zbylé úseky Blanky, a to Brusnický a Bubenečský tunel.

Nejvytíženější běžnou křižovatkou je křížení Černokostelecké s Průmyslovou s 69.000 aut denně a takzvanou mimoúrovňovou křižovatka 5. května a Jižní spojky, kudy projede 210.000 aut denně.

Oproti uplynulým rokům se nezměnila obsazenost v automobilech. Ta se drží na 1,3 člověka na jedno vozidlo. Pro srovnání v roce 1990 to bylo 1,57 a v roce 2000 pak 1,37 osob na vůz.

Ranní špička se odehrává mezi 08:00 a 09:00 a odpoledne doprava kulminuje mezi 16:00 a 17:00. Zhruba dvě třetiny jízd pak řidiči uskuteční mezi 06:00 až 18:00. Po 19:00 začíná podle dokumentu počet aut prudce a víceméně rovnoměrně klesat až do půlnoci. Nejvytíženějším dnem byly pátky a měsícem duben.

Počet vozidel v Praze

Rok Počet motorových vozidel Počet osobních aut
2015 941.145 740.745
2016 1,002.645 795.178
2017 1,058.949 844.613
2018 1,104.392 882.717
2019 1,140.482 911.844

Množství ujetých kilometrů

Rok Množství kilometrů (v milionech km)
2017 23,043
2018 23,006
2019 23,356

Nejvytíženější úseky

Úsek Počet aut za den
Barrandovský most 143.000
Strakonická (Dobříšská – Barr. most) 130.000
Jižní spojka (5. května – Vídeňská) 129.000
Jižní spojka (Chodovská – V korytech) 125.000
D1 (Chodovec – přípojka Chodov) 118.000

Nejvytíženější mosty

Most Počet aut za den
Barrandovský most 130.000
Hlávkův most 73.000
most Barikádníků 63.000
Radotínský most 58.000
Jiráskův most 43.000

Zdroj: Technická správa komunikací (TSK)