DPP

Za loňský rok došlo po celé České republice k převodu 64 poboček České pošty na pošty Partner. V roce 2021 vzniklo 60 nových partnerských filiálek. Celkem existuje již 813 pošt Partner. Projekt Pošta Partner byl zahájen v roce 2009, první partnerská pošta vznikla v infocentru na Božím Daru.

Pošta Partner je podle platné legislativy plnohodnotnou alternativou k pobočce České pošty a poskytuje všechny základní poštovní služby. Provozovateli jsou obce a soukromé subjekty. Nespornou výhodou provozování obcí nebo soukromým subjektem je zpravidla vyšší počet hodin pro veřejnost, než je tomu u klasické pošty a také možnost poskytování dalších synergických služeb, či prodej zboží. Smyslem projektu je zachování poštovních služeb podle platné legislativy i v lokalitách, ve kterých je po Českou poštu ekonomicky ztrátové pobočku provozovat.

Od letošního ledna se platba ze strany České pošty směrem k provozovatelům navyšuje v průměru o 20 %. Jedná se o kombinaci úpravy fixní částky a platby za jednotlivé transakce. Náklady na energie, mzdy a další vstupy neustále rostou, proto je na místě odměnu poštám Partner zvýšit. Zvýšení o v průměru 20 % je kompromisem, který je pro Českou poštu ekonomicky reálný. K poslednímu navýšení došlo v roce 2018. V průměru provozovatelé dostanou měsíčně 20 tisíc korun.

Zdroj  :ČP