Invoitix

[quote]Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom  Vás uvítali u další Snídaně s osobností roku. A s kým že to dnes posnídáme? Dnes jsme si pozvali prezidenta České logistické asociace, Prof. Ing. Václava Cempírka, Ph.D.Ten se s námi podělil o minulosti, přítomnosti i budoucnosti asociace, přiblížil nám její úspěchy a projekty a mnoho dalšího. [/quote]

1) Mohl byste krátce představit Českou logistickou asociaci?

Česká logistická asociace z.s. (dále jen ČLA) byla založena v roce 1993 jako nezisková, zájmová společenská organizace zaměřená na logistiku a její aplikace v hospodářské praxi. V roce 2001 se ČLA stala řádným členem Evropské logistické asociace (ELA) se sídlem v Bruselu a v roce 2004 členem Evropské certifikační rady pro logistiku (ECBL) a tím i národním certifikačním orgánem manažerů – specialistů v oblasti logistiky.

Hlavním posláním ČLA je zajišťovat svým členům odbornou pomoc při řešení logistických problémů, být platformou pro vzájemnou komunikaci s odborníky z oblastí mimo logistiku, šířit informace o logistice a spolupracovat s logistickými asociacemi a obdobnými organizacemi v České republice a zahraničí.

Činnost asociace se řídí stanovami. Členy mohou být právnické i fyzické osoby činné v oblasti logistiky. Řídícím a výkonným orgánem asociace je prezídium, které je volené konferencí členů na období pěti let.

2) Česká logistická asociace provádí různé vzdělávací projekty. Mohl byste nám některé z nich přiblížit?

V roce 2017 získala ČLA prostředky z evropského fondu, s nimiž realizovala roční vzdělávací projekt „Společně k lepší logistice“, určený pro zaměstnance členských firem za cílem zvýšení úrovně jejich dovedností a kompetencí. V rámci tohoto projektu se ze strany naší členské základny zúčastnilo 18 společností (celkem 120 zaměstnanců), v některém ze čtyř základních modulů školení, zaměřených na ekonomické, právní, manažerské, technické a IT dovednosti. Veškeré školící aktivity byly plně hrazeny z prostředků ESF a pro jednotlivé firmy tak byly bezplatné.

3) Jaké má asociace plány do budoucna?

Chceme se stát velmi dobrým a platným partnerem a institucí pro členskou základnu. Proto máme zájem pořádat odborné semináře, exkurze a zajišťovat podpory pro veletržní akce se zaměřením na logistiku. Ještě v letošním roce uspořádáme seminář na téma „logistika vinařství“ a „logistika zeleniny“, oba tyto semináře se budou konat na jižní Moravě. Přesná místa ještě včas upřesníme i s programem a zveřejníme na internetových stránkách (http://www.czech-logistics.eu). Na měsíc září připravujeme odbornou exkurzi na Železniční zkušební okruh v Cerhenicích, kde se provádí zkušební jízdy kolejových vozidel, a to konvenčních i nekonvenčních pro rychlosti nad 200 km/h.

4) Čím by se mohla asociace pochlubit?

Určitě to je nedávný ročník „Den české logistiky“, o kterém lze hovořit pouze v superlativech. Místem konání byl prostor Muzea Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi. Auditorium pro přednášky i přilehlé výstavní plochy s firemními prezentacemi byly zcela zaplněny návštěvníky této akce, jejichž počet letos sahal ke čtyřem stům. Záštitu nad akcí převzal ministr dopravy Ing. Dan Ťok. Odpolední exkurze do výrobních provozů Škoda Auto, a.s. byla mimořádně zajímavá, účastníkům byla představena řešení pro řízení logistiky z platformy Logistika 4.0.

Velmi zdařilou akcí byl únorový seminář Zetes Innovation Day, tentokrát jako součást odborných seminářů pod přímou záštitou České Logistické Asociace (ČLA). Semináře se zúčastnilo 40 odborníků z rozličných oborů, od výrobních a logistických firem až po maloobchodní firmy. Seminář představil inovativní technologie a řešení, která významně zvyšují produktivitu práce při vychystávání zboží a tedy snižují závislost logistických procesů na nedostatkových pracovnících.

Člen České logistické asociace Společnost ŠKODA Auto se umístila s projektem Automatický sklad drobných dílů v Kvasinách mezi šest nejlepších projektů evropského kola soutěže ELA Award. Vyhlašovatelem evropské ceny ELA Award – European Gold Medal in Logistics and Supply Chain pro vynikající logistické projekty je Evropská logistická asociace se sídlem v Bruselu. Cílem této soutěže, které předchází národní kola v evropských zemích, je podpořit a iniciovat inovativní řešení konkrétních logistických projektů.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP