Veletrhy Brno změnily termín dalšího z letošních veletrhů. Akce s názvem Urbis Smart City Fair a Future Mobility se přesouvají z června na 20. až 22. září. Důvodem není covid a jeho dopady jako u ostatních přesunů, ale to, že v Brně bude od 16. do 22. září Evropský týden mobility, přičemž některé z konferenci budou součástí veletrhů, uvedly Veletrhy Brno ve zprávě na svém webu.

Evropský týden mobility je každoroční iniciativou Evropské unie, která vyzývá města k tomu, aby se zabývaly udržitelnou mobilitou ve městech, která jsou přehlcená auty. Termín souvisí i s tím, že Česko převezme ve druhém pololetí předsednictví Evropské unie. Na brněnských veletrzích se při těchto akcích scházejí představitelé samospráv ze střední Evropy a tvůrci inovací, které se ve městech používají. Jejich cílem je zlepšovat a zjednodušovat lidem život. Ve výstavní části letos návštěvníci uvidí chytrá řešení pro města, tedy takové nápady a projekty, které už fungují. Součástí bude i konference, která se bude zabývat životním prostředím ve městech a obcích, digitalizací a mobilitou.

Součástí je i projekt Future Mobility, na němž se budou předvádět moderní technologie určené pro dopravu ve městě. Jejich cílem je postupně měnit pohyb lidí po městě tak, aby byl rychlejší, bezpečnější a komfortnější. Do dopravy stále více pronikají jak alternativní bezemisní pohony, tak digitalizace a automatizace.

Zdroj : ČTK