V přepravě nadrozměrných nákladů, což je relativně úzký segment logistického trhu, vyžaduje dosažení úspěchu nejvyšší stupeň profesionality. Poptávka po nadrozměrných přepravních službách výrazně ovlivňuje stav celého logistického trhu.

AsstrA přepravila na přelomu září a října 2021 2 železniční vagóny o celkové hmotnosti 125 tun pro jednoho z hlavních klientů společnosti. Náklad putoval 15 dnů z Maďarska do města Fanipol v Bělorusku. „Přeprava zahrnovala tři fáze: silniční přepravu, terminálové operace – tedy přeložení nákladu z kamionů na železniční nástupiště – a železniční přepravu z terminálu v Maďarsku do cílové stanice v Bělorusku. V první fázi jsme dopravili náklad na maďarsko-ukrajinskou hranici specializovanými lodními mostovými návěsy vybavenými speciálními upevňovacími systémy a přizpůsobenými podpěrami. Po přepravení vozů na maďarsko-ukrajinskou hranici byly tyto přeloženy a umístěny na předem připravené železniční podvozky 1520 mm.

Odtud jsme byli schopni dokončit přepravu po železnici do konečného místa určení,“ říká Przemysław Boroński, vedoucí oddělení těžkých výtahů ve společnosti AsstrA-Associated Traffic AG. „Pro nás to byl unikátní projekt vyžadující kombinaci odborných znalostí v silniční i železniční dopravě. V silniční dopravě tento druh nákladu nazýváme nadrozměrným nákladem. V železniční dopravě tomu říkáme mimořádná zátěž s nadměrnou ložnou měrou. Projekt byl unikátní i pro našeho klienta.

Naším úkolem, kromě zajištění trasy, byla přeprava kompletních vozů dříve namontovaných na podvozcích 1520 mm z železničního terminálu na maďarsko-ukrajinské hranici do běloruského Fanipolu. U této zásilky z Maďarska do Běloruska bylo naším klíčovým úkolem efektivně koordinovat místní železniční dopravce i pohraniční a celní služby,“ zdůrazňuje Ewa Trochimiuk, manažerka železniční dopravy společnosti AsstrA. V rámci projektu byli experti skupiny zodpovědní za plánování a realizaci celého dopravního procesu, včetně získání všech povolení a organizování všech nezbytných podpůrných služeb ze strany policie, správců energetických sítí, provozovatelů trolejbusů atd.

Projekt zahrnoval širokou škálu odpovědnosti, včetně zajištění počáteční nakládky v továrně, zajištění překládky na železničním terminálu, sledování stavu nákladu, zajištění celního odbavení, organizace železniční desky pro přejímku na kolejích 1520 mm, dohled nad zásilkou po celé přepravní trase a převzetí zásilky vagonů v cílové stanici. Plánování projektu trvalo 3 měsíce a byl proveden za 15 dní. Díky zkušenostem a úzké spolupráci týmů z několika poboček AsstrA se náklad bezpečně dostal ke konečnému příjemci o den dříve, než se očekávalo, což je působivý výsledek, se kterým byl zákazník velmi spokojen.

Zdroj : AsstrA