[quote]Vláda schválila záměr na transformaci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na novou státní organizaci Správu dálnic a silnic. Bude fungovat po vzoru Správy železnic. Uvedl to dnes ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Ministerstvo dopravy si od přeměny slibuje zrychlení a zefektivnění silniční výstavby.[/quote]

„Věcný záměr zákona o transformaci Ředitelství silnic a dálnic na státní podnik právě schválen vládou. Důležitý krok pro udržení enormního tempa výstavby dálnic, silnic nebo obchvatů. Jen letos počítáme s výdaji do dálniční a silniční infrastruktury přes 62 miliard korun,“ uvedl dnes Havlíček na twitteru.

Ministerstvo by nyní mělo do konce září připravit návrh zákona, který by legislativně novou státní organizaci ustanovil.

Podle resortu dopravy to pro stát zefektivní řízení přípravy a staveb dopravní infrastruktury a zjednoduší spolupráci i soukromým dodavatelům. Současné státní příspěvkové organizaci by to mělo umožnit rozsáhlé organizační i personální změny. V současnosti se ŘSD musí řídit Nařízením o platových poměrech, což podle úřadu neumožňuje adekvátní odměňování klíčových zaměstnanců a expertů. Podle ministerstva nová forma řízení umožní nové organizaci lépe získávat vlastní odborníky a zároveň si je dlouhodobě udržet. Dosud ŘSD například pro speciální stavby využívalo převážně externí pracovníky.

O transformaci ŘSD se hovoří řadu let. Stát nejprve zvažoval založení akciové společnosti, nyní se přiklonil k variantě státní organizace. Připravovaná transformace ŘSD na státní podnik bude navazovat na legislativní změny k dopravní výstavbě. Nový stavební zákon a také novela zákona a také takzvaný liniový zákon by měly výrazně zrychlit přípravu projektů.

 

Zdroj : ČTK