Invoitix

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze umožnila svým úspěšným absolventům předání prestižních mezinárodních certifikátů Evropské logistické asociace.

Úspěšní absolventi vedlejší specializace „Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství“, kteří studovali s velmi dobrým průměrem, totiž mohou (a to bez nutnosti absolvování dalších kurzů či zkoušek) získat mezinárodně uznávaný certifikát ECBLc. Je tomu tak proto, že Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské (FPH) VŠE v Praze již po druhé tříleté období splňuje požadované mezinárodní odborné podmínky pro prestižní mezinárodní akreditací cELog, kterou uděluje Evropská logistická asociace.

Tento mezinárodní certifikát (jehož působnost již překročila evropské hranice) vydává přímo Evropská logistická asociace v Bruselu, a na oprávněná pracoviště jej předává prostřednictvím České logistické asociace z.s., Praha.

Za asistence rektora VŠE v Praze proto katedra logistiky FPH uspořádala v zasedací síni rektora v podvečer 21. února slavnostní předávání mezinárodních odborných certifikátů ECBLc.

Mezinárodní certifikáty byly předány z rukou zástupce Národní certifikační rady České logistické asociace (ČLA) Ing. Kamila Slavíka a rektora VŠE v Praze doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D., za asistence prezidenta ČLA prof. Ing. Václava Cempírka, Ph.D., děkana Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D., vedoucího katedry logistiky doc. JUDr. Ing. Radka Nováka, CSc. a zástupců katedry logistiky FPH VŠE v Praze Ing. Petra Jirsáka, Ph.D. a Ing. Michala Šebesty, Ph.D.

Úspěšnými absolventy tentokrát byli (všichni Bc.): Amaliya Odinaeva, Olesia Arkelova, Matěj Sedlák, Lukáš Mikšovský, Ondřej Novák, Štěpán Červený, Kristýna Kučerová, Anna Králová, Kateřina Beránková, Tomáš Váňa, Nataliya Kiseleva, Lenka Blovská, Anna Tolstíková, Anna Genserová a Petr Najvárek.

Doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP