Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) získal v rámci globálního reportovacího systému pro oblast životního prostředí, který spravuje nezisková organizace CDP, hodnocení C. VUZ je první společností ze segmentu železnice a těžkého strojírenství, která byla takto hodnocena v rámci CEE regionu a získaná známka je pro něj velkým úspěchem.

CDP spolupracuje s největšími světovými investory a korporacemi. Cílem této iniciativy je motivovat podniky ke zveřejňování komplexních informací o jejich dopadu na životní prostředí a přírodní zdroje a následně k prokazatelnému snižování tohoto vlivu. CDP působí v oblastech změny klimatu, vody a lesnictví.

Prostřednictvím této platformy byly 7. prosince zveřejněny informace o vlivu na životní prostředí, které poskytlo více než 13 000 společností. To představuje 64 % globální tržní kapitalizace. Počet zúčastněných podniků přitom meziročně narostl o 37 %, což svědčí o rostoucím zájmu, který firmy věnují svému environmentálnímu dopadu.

V rámci prostoru střední a východní Evropy se zatím zapojily pouze nižší desítky podniků, které jsou ochotny tyto informace zveřejňovat. Proto je velkým úspěchem, že VUZ dosáhl v hodnocení svého vlivu na klima známky „C“. VUZ je prvním zástupcem železnic a těžkého strojírenství, jenž byl v rámci CEE regionu takto hodnocen. Zároveň přitom šlo o první rok reportingu VUZ, který navazuje na iniciativy společnosti v nízko emisní dopravě a podnikání.

Hodnocení CDP probíhá na škále A, B, C, D a F. Nejvyššího stupně „A“ dosáhlo globálně pouze 272 společností s nejmenším vlivem na klima a nejpropracovanějším systémem klimatických cílů. Hodnocení „C“ v případě VUZ znamená, že firma má zavedený systém uhlíkového reportingu a snaží se dále zlepšovat. Není přitom příliš obvyklé, aby byla v případě prvního hodnocení firma oceněna známkou „C“, tj. dosáhla pokročilejší úrovně než vstupního „D“.

„C“ znamená úroveň hodnocení „informovanost“. Skóre odráží, jak se environmentální otázky odrážejí v podnikání dané firmy a zahrnuje hodnocení vlivu podnikatelských aktivit na životní prostředí a informace o tom, jak tyto aktivity ovlivňují lidi a ekosystémy.

Společnost VUZ cíleně realizuje zlepšování ve všech oblastech svého podnikání k naplnění vize dlouhodobého rozvoje šetrnému k životnímu prostředí. Společnost je taktéž aktivním účastníkem projektu TA ČR TO01000324 „Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích“.

 

zdroj : VUZ