Ministerstvo dopravy dne 19. 2. 2024 vyhlásilo výzvu v rámci programu na obnovu historických železničních vozidel na období 2024 – 2026. Podpora historických železničních vozidel přispívá k zachování technického a kulturního dědictví České republiky a je vyhlašována každý rok. Cílem programu je obnovení provozu historických železničních vozidel nebo jejich vystavování.

Zájemci o finanční podporu mohou letos předkládat své investiční záměry až do 30. dubna 2024. Alokace programu je stanovena ve výši 5 mil. Kč.

Více informací o pravidlech a podmínkách programu naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

Schválený program umožňuje kumulaci finanční podpory s veřejnými prostředky i z jiných zdrojů, a to až do výše 80 % uznatelných nákladů. Správcem programu je Odbor drážní dopravy Ministerstva dopravy. Aktuálně probíhající program navazuje na programy předchozí, které fungovaly již od roku 2011. Z programu je každoročně podpořena obnovena cca desítka kusů železniční techniky.

Zdroj: MDCR