[quote]Česká logistická asociace realizuje od září 2019 již třetí vzdělávací projekt za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci a adaptabilitu zaměstnanců členských firem asociace. Zaměstnanci se vzdělávají v kurzech zaměřených na IT, měkké a manažerské dovednosti, techniku, legislativu a operativu. Veškerá témata reflektují požadavky specifického prostředí dopravních, logistických a výrobních firem a jsou prezentována prostřednictvím lektorů s bohatou praxí v tomto odvětví.[/quote]

Název projektu: Společně k lepší logistice II.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010865  |  Realizace projektu: září 2019 – červen 2022

Současný projekt je realizován prostřednictvím uzavřených kurzů v konkrétních firmách při naplnění kapacity dvanácti účastníků v kurzu a bude probíhat do roku 2022. Jedná se o výhodu, která umožňuje školit zaměstnance přímo v místě jejich zaměstnání a přizpůsobit obsah kurzu konkrétním požadavkům. V případě omezení realizace prezenčních školení mohou kurzy probíhat on-line formou prostřednictvím webináře.

Chcete se i vy zapojit do projektu a školit své zaměstnance bez vlastních nákladů?

 

Pokud jste členem asociace, nabízíme vám následující volné kurzy:

Měkké dovednosti

Time management – 1 den

Obchodní dovednosti – 2 dny

IT

Excel začátečníci – 1 den

Excel pokročilí – 1 den

Odborné kurzy

První pomoc – 2 dny

Odborné dispečerské minimum – 2 dny

Vnitrostátní a mezinárodní přeprava – 1 den

Hospodárná jízda – 2 dny

Legislativa

Typy smluv a sjednávání smluv podle OZ v praxi – 1 den

Mezinárodní úmluva CMR v praxi – 1 den

Dohoda ADR v praxi – 1 den

Pracovní režimy řidičů – nařízení 561/2006 v praxi – 1 den

Pokud nejste členem České logistické asociace:

rádi vám doplníme podrobnější informace týkající se podmínek členství a možnosti aktivní účasti ve vzdělávacím projektu.

 


Reference:

„ESA Logistika se do vzdělávacího programu financovaného z ESF, který realizujeme ve spolupráci s ČLA zapojila v roce 2019. Podpořeno bylo nebo v budoucnu ještě bude přes 50 zaměstnanců společnosti, a to napříč obory, od specialistů, přes střední po vyšší management.

Tento program nám nabídl možnost prohloubit kvalifikaci našich zaměstnanců jak v odborných oblastech (doprava, skladování, celní deklarace), tak v měkkých dovednostech (management, vyjednávání apod.). Zpětná vazba od účastníků je vesměs pozitivní, oceňují nejen možnost prohloubení teoretických znalostí, ale především interaktivní ráz školení, kdy mohou probrat reálné problémy z praxe. Obsah kurzů se vždy „studentům“ přizpůsobí a díky vstřícnosti lektorů je možné dotazy zaslat předem a během tréninku probrat detailně.“

Jana Rákosová, HR Generalist, ESA s.r.o.

 

„Kolegové se mohli díky ČLA zúčastnit celé řady zajímavých kurzů. Naši kolegové hodnotili všechny kurzy velmi dobře. Po každém školení vyplňujeme „Hodnocení školení“. Vaše kurzy a školitelé jsou hodnoceni výhradně známkami 1 nebo 2 (na stupnici 1 – 5 jako ve škole). Speciálně jsou vyzdvihovány schopnosti školitelů výborně a srozumitelně předat téma školení a jejich zajímavý přednes. Školitele chválíme i za výborný způsob komunikace se skupinou a dobré vedení skupiny. Kolegové se ze školení vracejí nabití vědomostmi a energií. Je mi ctí, že můžeme být u toho.“

Gabriela Petrová, jednatelka, THIMM Packaging Systems k.s.

 

 

Zdroj: Česká logistická asociace

DPP