Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

Já bych nerad, kdybych nezačal s tím, co prošlo v Charlevoixu. Nejsem jediný, kdo by prohlásil, že mezinárodní systém založený na pravidlech, tak pečlivě vybudovaný po druhé světové válce, se nyní zhroutí před našimi oči. Je to poprvé od roku 1945, kdy americký prezident neviděl jako strategický zájem USA pracovat tvrdě, aby zajistil živou a sjednocenou Evropu a mohutný transatlantický vztah.

A měli bychom být přesvědčeni o naší schopnosti, protože naše základy jsou silné. Naše Unie je založena na členských státech, které dobrovolně a demokraticky rozhodly spojit své osudy a společně utvářejí svou budoucnost.

Základem pro tento společný osud je demokracie, právní stát a dodržování lidských práv. Takto vzniká jednota mezi velkým a malým, jak vytváří jednotu při plném respektování naší rozmanitosti.
A jedná se o naši jednotu, která nám dává sílu v celosvětovém měřítku usilovat o lepší a udržitelnější standardy pro všechny, hájit pravidla globálních obchodů, směle řešit změny klimatu, chránit naše občany před geopolitickými a / nebo geoekonomickými problémy, a lépe pochopit příležitosti, které může globalizace nabídnout.

Proto Evropská rada tento měsíc přijde v příznivém době. A je to dobrá příležitost ukázat politickou vůli, rozhodnost a jednotu.

A měli bychom být přesvědčeni o naší schopnosti převzít své poslání do svých rukou, protože naše základy jsou silné. Naše Unie je založena na členských státech, které se dobrovolně a demokraticky rozhodly spojit své osudy a společně utvářet svou budoucnost. Základem pro tento společný osud je stativ demokracie, právní stát a dodržování lidských práv. Takto vzniká jednota mezi velkým a malým, jak vytváří jednotu při plném respektování naší rozmanitosti.

Měli bychom se však podívat na to, co se děje za každodenním twitterovým krmivem, a také udržet oko na míči s ohledem na práci, která stojí před námi. V loňském prosinci představitelé států souhlasili, že se v březnu vrátí k řadě otázek. A v březnu souhlasili, že se vrátí k těmto tématům v červnu.

Přestože důležitá rozhodnutí vyžadují čas, nemůžeme rozhodnutí odkládat na dobu neurčitou. Situace ve Středomoří je jasnou připomínkou, že nemůžeme problémy odsouvat. Žádný plot není dost vysoký a žádné moře není dostatečně široké, aby naše země byly imunní vůči největšímu tahu, kterým je: svoboda, prosperita a stabilita naší Unie.

V posledních měsících pod vedením bulharského předsednictví Evropská unie ukázala, co je možné, když jsme sjednoceni a odhodláni prokázali najít evropská řešení. Souhlasili jsme například s obtížnou problematikou směrnice o vysílání pracovníků, a to velkou většinou této sněmovny. Rovný plat za stejnou práci na stejném místě se nyní stane realitou pro všechny Evropany.

Dosáhli jsme výrazného pokroku na našem digitálním jednotném trhu, pokud jde o zrušení roamingu, a na objasnění a posílení audiovizuálních mediálních služeb nebo telekomunikačních pravidel.

Evropa je také sjednocená, pokud jde také o Brexit. Naším cílem je zajistit, abychom společně s našimi britskými partnery co možná nejméně poškodili obě strany a spolupracovali na řádném procesu v zájmu všech občanů v EU a ve Spojeném království.

Evropská rada v červnu zhodnotí řadu otázek, zejména otázku Irska a Severního Irska, jakož i budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a EU. Máme ještě tři týdny, abychom mohli pokračovat v práci, a je důležité, abychom to tentokrát využili k dosažení skutečného pokroku v zájmu všech. Aby parlament, Rada a Komise společně pracovali na splnění závazků.

V příštích měsících musíme také splnit předložení legislativních dokumentů, které jsme označili za naše společné priority v rámci dvou společných prohlášení. Od plastů až po migraci, od energie až po dopravu, od Evropského solidaristického svazu až po evropskou občanskou iniciativu.

Slibovali jsme to evropským občanům před příštích volbami. Bude to náš kolektivní úspěch. Naši práci vedou společná prohlášení. Takže dodržujme naše závazky. Když se blížíme k červnovému zasedání Evropské rady, pak je to ovzduší a přístup, který musí všichni vůdci přijmout. Sjednoceni našimi hodnotami, spojeni našimi zájmy, a soustředěnými v našich akcích.

To platí i pro hospodářskou a měnovou unii. Čím silnější je, tím více dává sílu Unii jako celku, což má pozitivní vliv na životní úroveň Evropanů. Proto je naší povinností posílit euro. Komise již v prosinci předložila komplexní balíček, aby naší společné měně poskytla další sílu a schopnost jednat.
Před několika týdny jsme také navrhli konkrétní rozpočtové nástroje na podporu reformy a zajištění investic do eurozóny i v době asymetrických šoků.

Skutečnost, že členské státy diskutují o návrzích Komise, je důležitým prvním krokem. Nestačí však pouze to, co je nezbytné a požadované. I když jsme udělali pokrok a poučili se z krize; ať už při snižování nesplácených úvěrů v bankovním sektoru v Evropě, tak při budování kapitálového trhu Unie nebo v dohodě v Radě ECOFIN v květnu, kdy jsme přijali opatření ke snížení rizika v bankovním sektoru pokračovat v dalším snižování rizik v tomto sektoru. Jednalo se o důležitý krok k dokončení bankovní unie.

Summit v červnu, agenda lídrů, je okamžikem, kdy konečně překládáme myšlenky a politickou vůli do konkrétních rozhodnutí a kroků. Musíme konečně souhlasit s tím, že evropský mechanismus stability může poskytnout zpětnou vazbu pro Fond jednotného řešení. A proto musíme konečně pokročit v jednotném evropském systému pojištění vkladů, který nelze přes noc nastavit, ale musí být splněn za potřebných předpokladů.

Dále mi dovolte zmínit víceletý finanční rámec. Myslím, že se musíme dohodnout před dalšími volbami.

Pokud jde o řízení migrace, situace není v žádném případě srovnatelná s tím, co bylo před třemi lety. Ale i zde musíme pracovat, abychom dokončili provádění migrační politiky založené na odpovědnosti a solidaritě a zároveň zajistili lepší ochranu našich vnějších hranic.
Jednání již dosáhla dobrého pokroku v mnoha prvcích navržených Komisí k reformě našeho společného evropského azylového systému, zejména pokud jde o harmonizaci podmínek přijetí a podmínek a standardů ochrany, jakož i o společný rámec přesídlení za účelem posílení legálních vstupních cest. Dosáhli jsme rovněž pokroku v posilování databáze Eurodac, která obsahuje otisky prstů žadatelů o azyl, a již máme politickou dohodu o posílení agentury EU a evropského azylu.
Parlament se všemi těmito vyjednáváním rozhodně zasadil a zlepšil kvalitu textů. A chtěl bych ocenit značné úsilí bulharského předsednictví v této oblasti.

Abychom dokončili dohodu o celé reformě naší azylové politiky, musíme nyní najít kompromis v Dublinském mechanismu. A chtěl bych jménem Komise silně podpořit slova předsedy Parlamentu v tomto ohledu. Znovu lze zaznamenat pokrok, zejména vytvoření preventivní složky tohoto mechanismu. Předcházení budoucí krizi je stejně důležité jako zvládnutí samotné krize.
Samozřejmě musíme uznat a respektovat různé postoje a citlivosti, které existují mezi našimi zeměmi v těchto velmi choulostivých otázkách. Je čas řešit tento problém. Všechny prvky jsou na stole, je čas jednat; jsem v naprostém souladu s předsedou Evropského parlamentu.

Komise proto očekává, že hlavy států a předsedové vlád vážně zváží dublinskou otázku a načrtnou potřebné směry pro dosažení vyvážených řešení, která mají podporu všech a která jsou solidním řešením, udržitelná, založená na našich sdílených hodnotách.

Riskujeme nejenom ztrátu našich hodnot, ale i podlomení naší lidskosti, pokud
nenajdeme řešení, která nám dávají příležitost vidět lidi v krizi jako lidské bytosti, které potřebují naši pomoc. Vzhledem k významu této výzvy, která je podle mého názoru pro Evropskou unii důležitá, dnes odpoledne Komise navrhne ambiciózní a důležité posílení finančních zdrojů na podporu naší společné politiky v příštích několika letech.

Děkuji vám za pozornost, pane předsedo.

Závěrečné poznámky

Poslouchal jsem debatu o tématu migrace a vzhledem k této otázce jsem nerozuměl řešení na evropské úrovni. Myslím, že odpověď spočívá v pojetí morálního hazardu. Myslím, že mezi členskými státy existuje nedostatek důvěry, že ostatní státy udělají to, co se dohodly udělat, aby našly řešení.
Itálie a Řecko si skutečně po dlouhou dobu stěžují a říkají: necháváte nás samotné po dlouhou dobu musíme najít řešení, Dublin nefunguje a my jsme zaplaveni, jsme přemoženi počtem uprchlíků, kteří přijdou. Potřebujeme nalézt řešení. A pak po příliš dlouhou dobu dostávali odpověď: to je Dublin, vypořádejte se s tím, je to váš úkol! A pak samozřejmě máme situaci, s proplouváním vlnami. A to vede v jiných členských státech k spoustě podezření: nedělají svou práci, mění čísla o uprchlících.
Takže si myslím, že v situaci, ve které jsme se našli, nemůžeme se pokládat za zcela nevinné Ano, po dlouhou dobu je to pravda. Ale je mi těžké vysvětlit, že když půjdu do Německa, kde se podívám na počet lidí, kteří byli do Německa převzati. Podívejte se na počet uprchlíků, kteří byli přijati do Švédska, neuvěřitelně obrovský problém, který nyní zahrnuje integraci těchto uprchlíků do mnoha zemí.

Máme dlouhý způsob myšlení o tom, že máme kolektivní problém, který lze řešit pouze kolektivními řešeními, pokud nemůžeme najít jiné řešení. Dokud se členské státy budou jen držet svého vlastního řešení a řeknou „my jsme jediní, kteří mají pravdu a my nemáme řešení a nenajdeme řešení a kolektivní řešení selhala. Vzhledem k velikosti problému migrace, kterým čelí svět, nejen Evropa, vzhledem k vývoji v Africe si opravdu myslíte, že budování zdí a plotů a odmítání přijetí lodí přinese řešení? Zastaví to tlak? Opravdu si myslíte, že pokud se nebudeme na této základně jednotlivě držet, členské státy budou moci se svými migranty uzavřít dohody se zeměmi původu, pokud nebudou mít právo na azyl? Opravdu si myslíte, že individuálně vytvoříme perspektivu pro Afriku, která umožní mladým Afričanům vidět budoucnost ve své vlastní zemi, a necítí potřebu přijet do Evropy? Opravdu si myslíte, že budeme mít migrující, kteří zůstanou v naší zemi? Nesouhlasíte tím, že popíráte lidskou existenci jiných lidí, neodneseme část naší vlastní lidskosti? Nezabije nás morálně, pokud budeme pokračovat takhle?

A neříkám všem, kteří se chtějí dostat do Evropy, že bychom měli být schopni tak činit ve Středomoří a na hranicích. Pokud bude konečným mottem společné evropské azylové politiky, konečně pokročit v uzavření dohod s zeměmi původu, aby občané vzali zpět. Máme-li nakonec realistický plán investic do Afriky, aby se Afrika vyvíjela tak, aby lidé chtěli zůstat v Africe, problém se zmenší. A pokud se konečně setkáme s tím, že jsou ve stavu krize jeden nebo dva z našich členských států tím, že jsou přeplněné, měli by mít možnost spoléhat na solidaritu všech členských států.

Vím podle vašich politických preferencí, že dáváte přednost jednomu nebo druhému řešení, ale nikdo z vás nemůže zavřít své oči nad skutečností, že všechna tato řešení musí být jen možností podle vašeho přístupu. A pokud top nebudeme dělat o jako Evropané, kdo jiný tu bude? Členské státy nebudou schopny to udělat samy, bez ohledu na to, jaké jsou jejich politiky. Dovolte mi skončit tím, že jsme v nebezpečí v této době turbulence a obrovských výzev, které spadají do pasti vstupu
do faustovského pojetí “zvládnutí  migračního problémů; možná bychom neměli mít
hodně právní stát nebo respektování lidských práv, což je dobré pro nás „. Prosím, držte se od takového faustovského jednánítohoto, protože ztratíte na všech skóre.
Jaká je cena jednoty Evropské unie? Má-li být cenou jednoty Evropské unie: Nechceme se zmínit o právním státě a lidských právech, abychom mohli mít jednotu? Mohu vám zaručit: pokud respektování právního státu a lidských práv již nebude podstatným prvkem naší Unie, ztratíme jak lidská práva a právní stát, tak i Evropskou unii, a to je cena, která je příliš vysoká na zaplacení faustovského údělu právního státu nebo dodržování lidských práv. Prosím, držte se od tohoto faustovského přístupu, protože ztratíte všechny body.

Jaká je cena jednoty Evropské unie? Měla by být cena jednoty Evropské unie jen bodem právního státu? Mohu vám zaručit: v případě, že dodržování zásad právního státu a lidských práv již není podstatný prvek naší Unie, ztratíme jak lidská práva, tak právní stát a Evropskou unii, a to je cena, která je příliš vysoká pro zaplacení.

Unie bezpečnosti: Komise vítá dohodu o posílení Schengenského informačního systému

Evropský parlament a Rada dosáhly 12. června politické dohody o návrzích Komise na posílení Schengenského informačního systému (SIS) – nejrozšířenějšího systému sdílení informací pro bezpečnost a správu hranic v Evropě. V roce 2017 provedla Komise vice než 5 miliard výměn informací ze systému s vnitrostátními orgány; posilněný SIS pomůže pohraniční stráži lépe sledovat, kdo překračuje hranice EU; podporovat policejní a donucovací orgány při zachycování nebezpečných zločinců a teroristů; a nabídnout větší ochranu pro pohřešované děti a zranitelné dospělé osoby v souladu s novými pravidly ochrany údajů.

Dimitris Avramopoulos, komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství, řekl:

,,Schengenský informační systém je zásadním nástrojem pro posílení naší vnitřní bezpečnosti a správy vnějších hranic EU. Systém je jádrem „Schengenu“. S novými povinnými výstrahami pro podezřelé z terorismu, novými varováními ohledně rozhodnutí o návratu a větší interoperabilitou s jinými systémy pro bezpečnost, hranice a řízení migrace pomůže zachovat volný pohyb a samotnou podstatu Schengenu pro naše občany s vědomím, že jejich Unie je chrání.“

Komisař pro bezpečnostní unii Julian King řekl:

,,Posílený SIS poskytne příslušníkům policie a pohraniční stráže informace, které potřebují k výkonu své práce a pomáhá udržet Evropany v bezpečí. Je ústředním bodem výměny informací v Evropě a hlavní databází vymáhání práva v EU a přispěl k téměř 40 000 zatčení a 200 000 vážným zločincům. SIS jsme byli silnější a chytřejší; například se zahájením automatizovaného systému identifikace otisků prstů na začátku tohoto roku – a v budoucnu to bude klíčový pilíř, který podpoří interoperabilitu informačních systémů EU. „

Posílený systém SIS bude mimo jiné zahrnovat následující aktualizace:

– Nové varování před zločiny a rozhodnutí o návratu: Sjednané změny umožňují vydávat záznamy SIS o varování pro neznámé osoby, které jsou potřebné v souvislosti se zločinem. Kromě toho bude zavedena nová kategorie varování pro „rozhodnutí o návratu“ s cílem zlepšit výkon rozhodnutí o návratu vydaných neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí;

– větší obezřetnost proti teroristickým trestným činům: vnitrostátní orgány budou povinny vytvořit varování SIS v případech týkajících se teroristických trestných činů a nové „vyšetřovací šetření“ za účelem získání základních informací;

– Výraznější ustanovení o pohřešovaných dětech a osobách v nouzi: vnitrostátní orgány budou moci kromě stávajících záznamů o pohřešovaných osobách vydat preventivní výstrahy osobám, které potřebují ochranu;

– Prosazování zákazu vstupu: V současné době bude povinné vložit do SIS veškeré zákazy vstupu vydané státním příslušníkům třetích zemí, které jim brání v přístupu do schengenského prostoru;
– Silnější pravidla pro ochranu údajů: dohodnuté změny posílí ochranu osobních údajů tím, že budou v souladu s novým obecným nařízením o ochraně údajů a směrnicí o ochraně údajů;

– Zlepšená interoperabilita: Zesílený systém SIS bude účinněji využívat otisky prstů, otisky dlaní a obrazy obličeje pro identifikaci osob vstupujících do schengenského prostoru. Modernizace jsou rovněž zaměřeny na zajištění plné interoperability SIS s ostatními systémy EU v oblasti migrace, správy hranic a bezpečnosti;

– Zlepšený přístup pro agentury EU: Europol bude nyní mít přístup ke všem výstražným kategoriím v SIS, zatímco operační týmy evropské hraniční a pobřežní stráže budou mít přístup k SIS za účelem plnění svých úkolů v hotspotů.

Další kroky

Kompromisní znění tří schválených nařízení o posíleném SIS bude nyní muset být formálně přijato Evropským parlamentem a Radou. Zatímco nové funkce v systému SIS budou zavedeny v různých fázích s požadavkem na dokončení prací do roku 2021, musí být okamžitě provedena některá ustanovení, jako je povinnost členských států vydávat varování v případě terorismu. Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva EU-LISA bude odpovědná za provádění technických a provozních změn do SIS.

Souvislosti

Schengenský informační systém (SIS) je rozsáhlý centralizovaný informační systém, který podporuje kontroly na vnějších schengenských hranicích a zlepšuje vymáhání práva a soudní spolupráci ve 30 zemích po celé Evropě. V současné době obsahuje zhruba 79 milionů záznamů a v roce 2017 bylo s nimi porovnáváno přes 5 miliard záznamů k identifikaci. SIS zejména poskytuje informace o osobách, které nemají právo vstoupit nebo pobývat v schengenském prostoru, o osobách vyhledávaných v souvislosti s trestnou činností a pohřešovaných osobách, jakož i údaje o některých ztracených nebo ukradených předmětech (například automobily, střelné zbraně, lodě a doklady totožnosti) a údaji, které jsou potřebná k nalezení osoby a potvrzení její totožnosti.

Od dubna 2013, kdy SIS II začal fungovat, bylo do konce roku 2017 dosaženo 800 000 nálezů pro zásahy, (průměrně přes 450  „hitů“ za den), což znamená, že údaje o osobě nebo předmětu, který kontroluje příslušník pohraniční stráže nebo policie  ukládá do databáze.

Jako výsledek:

– bylo zatčeno téměř 40 000 osob za trestné činy spáchané v jiném členském státě;
– téměř 150 000 osob byl odepřen vstup nebo pobyt v schengenském prostoru (v případě předchozího rozhodnutí o odmítnutí vstupu nebo pobytu);

– bylo zjištěno více než 28 000 pohřešovaných osob, které překročily hranici do jiného členského státu;
– bylo zjištěno více než 180 000 osob, aby pomohli při trestním soudním řízení;
– bylo nalezeno více než 200 000 cestujících vážných zločinců a dalších osob ohrožujících bezpečnost;
– bylo vyřešeno téměř 200 000 případů týkajících se odcizených motorových vozidel, zneužití identifikačních nebo cestovních dokladů, odcizených střelných zbraní, odcizených poznávacích značek a jiného ztraceného nebo ukradeného majetku.

– Do automatizovaného systému identifikace otisků prstů (AFIS) bylo do konce května vloženo téměř 150 000 otisků prstů; s každým dnem až 1000 vyhledávání v systému AFIS.

Komise předložila dne 21. prosince 2016 tři návrhy na posílení spolupráce mezi členskými státy, které využívají Schengenský informační systém (SIS). Dnešní spoluzákonodárci, Evropský parlament a Rada dosáhly politické dohody o všech třech návrzích. Kompromisní znění tří schválených nařízení o posílené SIS bude nyní třeba formálně přijmout.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP