Koncem září vydal Drážní úřad výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2018, která pojednává o stavu a vývoji bezpečnosti na českých železnicích. I přesto, že provoz houstl a mnohde byl na hranici samé kapacity, lze konstatovat, že železniční provoz se v roce 2018 v České republice řadil nadále mezi bezpečné druhy dopravy, informoval minulý týden Drážní úřad.

„Bezpečnost provozu byla, je a bude nadále prioritou číslo jedna,“ uvedl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář a připomněl několik investičních akcí, které loni přispěly k již tak bezpečnému železničnímu provozu. Na železničních cestách docházelo zejména k výměnám železničních svršků a zlepšení zabezpečení železničních přejezdů. Probíhaly také opravy mostů a propustků, ale i prostor sloužících veřejnosti – opravovala se nástupiště a docházelo k instalaci osvětlení na zastávkách, kde nebylo vůbec nebo současné již nevyhovovalo. Hlavním záměrem správců infrastruktury bylo zvýšení traťových úseků. Neméně důležitým prvkem byly investice do zabezpečovacích systémů GSM-R a ETCS. K udržení bezpečnosti na železnici i jejímu zvýšení pomáhá také skutečnost, že železniční dopravci pořizují nová, případně modernizovaná, kolejová vozidla, která jsou schopna s jednotlivými bezpečnostními systémy komunikovat.

„V roce 2018 provozovalo v České republice svou činnost 8 provozovatelů drah a 107 dopravců, což nás rozhodně v Evropě řadí mezi státy se silným provozem,“ uvedl Jiří Kolář. K poměrně husté železniční síti se přidává i fakt, že v posledních letech se neustále navyšuje počet provozovaných osobních i nákladních vlaků. Česká republika oproti útlumu železniční dopravy v 90. letech a na přelomu milénia zažívá železniční renesanci, dodal.

Zprávu o bezpečnosti za rok 2018 lze nalézt na webových stránkách úřadu.

 

Zdroj DÚ