Zdroj: AsstrA

[quote]Když hovoříme o možnostech dodávky zboží z Evropy do států SNS, v prvé řadě samozřejmě přemýšlíme o silniční přepravě. Tvoří více jak polovinu přepravy zboží daným směrem. Společně s rozvojem infrastruktury, zvýšenou konkurencí a nižšími sazbami na silniční přepravu, její podíl stále roste. Znamená to, že železniční přeprava z Evropy je reliktem, jehož osud zůstává na okraji historie přepravy zboží, nebo tento způsob přepravy i přesto zůstane trendem? Pro pochopení role, kterou dnes železnice hraje v logistice, jsme se obrátili na Dimitrije Pokhodenko, experta kapitálové skupiny AsstrA-Associated Traffic AG na železniční přepravu.[/quote]

Nachází se železniční přeprava za podmínek, ve kterých se pro zákazníka počítá především univerzalita a pružnost služeb, na ztracené pozici, nebo je to jen dojem?

V železniční přepravě také existuje možnost volby druhu vozového parku v závislosti na specifiku zboží. Například, v případě nákladu přepravovaného na paletách, jsou využívány kryté vagóny – ekvivalent nákladního vozidla v silniční přepravě. Při hledání společného jmenovatele se silniční přepravou, vagon-gondola je analogií sklápěčky, sloužící k přepravě písku nebo uhlí, případně zařízení. K přepravě kapalného nákladu, jako šťávy, mléko, palivo nebo chemické látky, jsou používány cisterny. V kontejnerech jsou přepravovány téměř všechny druhy nákladu, nicméně v některých případech to vyžaduje ujednání detailů přepravy s majitelem vozového parku nebo železnicí. Existuje také speciální vozový park sloužící k přepravě některých typů nákladu, např. k přepravě oceli v cívkách nebo obilí. Proto není vhodné rezignovat z možnosti železniční přepravy výhradně proto, že objednávka se zdá být nestandardní.

Pokud hovoříme o organizaci, co volí zákazníci: levněji nebo rychleji?

V posledních letech se na trhu železniční přepravy na trase z Evropy do států SNS změnila tarifní politika. Přeprava se nemusí vždy vyplatit. Především na krátké vzdálenosti. Po mnoha krizích, v jejichž důsledku sazby za silniční přepravu klesly, narostly tarify za železniční přepravu. Ceny jsou stanovovány jednou ročně, čtvrtletní změny jsou možné výhradně po provedení analýzy z hlediska změn kurzu švýcarského franku. Daná stabilita cen neprospívala přepravě zboží, neboť průměrná sazba byla vyšší než v případě silniční přepravy. Navíc, základním požadavkem současného zákazníka je nejen cena, ale také rychlost. Realizace železniční přepravy za stejnou dobu, jako silniční přepravy, není vždy možná.

Z druhé strany je možnost přepravy po železnici v mnoha případech optimálním řešením. Zaprvé, pokud do hry vstupují známí výrobci se stabilním a vysokým tokem surovin. Zpravidla mají příjezdové cesty k výrobním závodům a vlakové soupravy jsou odesílány pravidelně jak do Evropy, tak do států SNS.

Zadruhé, dodávky těžkých nákladů silniční přepravou podléhají jistým limitům – 20-22 tun do států SNS a 25 tun do EU. Náklad překračující dané rozměry je považován za těžký. V železniční přepravě je náklad o hmotnosti 50, 60 nebo 70 tun standardním nákladem. Kapacita krytého vagónu činí 68 tun, platformy – až 71 tun. V případě použití transportérů pro přepravu nadrozměrného nákladu lze na železnici přepravit až 240 tun. Proto, pokud zákazník chce přepravit těžký náklad v rámci jedné přepravy, v prvé řadě nabízíme železniční přepravu.

Pokud jde o rozměry nákladu, v této záležitosti se také železnice setkává s komplikacemi ve srovnání se silniční přepravou. Nadrozměrný náklad v silniční přepravě se nachází v hranicích rozměrů standardního nákladu v železniční přepravě.

A nakonec třetí varianta, kde je volba železnice plně zdůvodněna – kombinovaná přeprava. Dle mého názoru je to nejaktuálnější logistické schéma pro přepravu z Evropy do států SNS, jak z hlediska pružnosti nabídky trasy, tak cen. Náklad je přepravován nákladními vozidly na hranici Polska, následně probíhá překládka do kontejnerů, vagónů a vlakem je dodáván koncovému odběrateli. Výhodou kombinované přepravy je to, že snoubí nejlepší výhody silniční a železniční přepravy. První z nich vsází na rychlost, ale je méně atraktivní z hlediska ceny, zatímco železnice se odlišuje atraktivní cenovou nabídkou a bezpečností přepravy, proto je schéma kombinované přepravy v mnoha případech dobrým řešením.

Rada pro zákazníky, kteří teprve plánují železniční přepravu?

Při realizaci přepravy z EU do států SNS je nutné pamatovat na rozdíl v šířce kolejí a zohlednit v souvislosti s tím čas na překládku. Výjimkou je kontejnerová přeprava, kdy je kontejner z jedné platformy přemístěn rovnou na druhou. Doba překročení hranice, včetně překládky, pak činí maximálně 2 až 4 dny. Termíny se však liší podle sezóny a provozu na nákladových terminálech na hranici.

V případě, že není dostatečné množství vagónů pro překládku, náklad zůstává ve stejném vagónu, ve kterém byl přivezen, a čeká na překládku. Takový postoj je placený, přičemž náklady stoupají každou hodinou. Je vhodné podotknout, že poslední dobou se situace na většině hraničních přechodů stabilizovala a proces překládky probíhá bez problémů. Systém pokut je dost přísný, neboť každá porucha nebo diskontinuita blokuje provoz na železnici. Z druhé strany organizátoři železniční přepravy usilují o to, aby k takovým situacím nedocházelo, a proto neustále zdokonalují infrastrukturu.

Pokud přeprava nákladu vyžaduje speciální vagón nebo platformu, je vhodné naplánovat železniční přepravu včas. Vagóny tohoto typu jsou zpravidla rezervovány s velkým předstihem. Samozřejmě lze „naskočit do posledního vagónu“, ale zákazník spíš nebude s takovým řešením spokojen.

Závěrem, pokud chce zákazník AsstrA přepravit náklad z Evropy do států SNS, specialista kapitálové skupiny mu položí tři základní otázky: Je náklad těžký? Je to stálá objednávka? Je doba dodávky regulována? Pokud odpověď zní „ano“, železniční přeprava je nejlepším řešením.

 

DPP