[quote]Účinnou metodou komunikace s uživatelem či spotřebitelem je užívání symbolů, značek, piktogramů a kódů. Je-li splněn předpoklad obecné srozumitelnost použitých obrázků, jedná se o úsporu místa bez ohledu na jazykovou mutaci. Vzhledem k tomu, že rozšířením samoobslužného způsobu prodeje nahrazuje obal funkci prodavače i na poli sdělování informací o baleném zboží, hraje používání grafických symbolů, značek, piktogramů a kódů důležitou roli v grafickém designu obalových řešení.[/quote]

Designér „the first“

Znalý obalový designér je pokladem pro správnou informační funkci obalu. Správné zpracování mixu požadavků právních a technických norem kladených na obal či zboží s tvůrčím přístupem designéra je klíčem k úspěšnému obalu. Prostor k tvůrčímu uchopení nabízí i čárový kód nebo QR kódy. Nicméně vyžaduje zažití základních požadovaných vlastností, aby tvůrčí čin nebyl v rozporu s kvalitou určující rychlost čtení na pokladnách.

  

Riziko stažení z trhu

Lze konstatovat, že situace obalů z pohledu správného označení se značně zlepšila, nicméně lze na trhu vidět i často triviální chyby. Přitom si ani odpovědní brand manažeři neuvědomují možné sankce. Například zákon o obalech umožňuje dokonce nařídit příslušnou inspekcí stažení výrobku z důvodu špatně označeného obalu: hliníková nápojová plechovka hrdě nesoucí označení, že je ze železa!

Informace v kostce

Výrobcům obalů a obalových materiálů, ale zejména výrobcům baleného zboží je určen v rámci projektu Obalová akademie odborný seminář Prohlášení, značení, technická dokumentace. Kvalitáři, brand manažeři i obaloví technici si obnoví znalosti. které již v této problematice mají a získají i informace o nově zaváděných symbolech. K novým jistě patří označování oxodegradovatelných plasttů pro Saudskou Arábii, jenž vstupuje v platnost v únoru 2019 (po odkladu ze srpna 2018).

 

Zdroj : SYBA