Zdroj: Pixabay.com

          Evropská komise dne 9. května, v Den Evropy, zahajuje veřejnou online konzultaci určenou všem Evropanům, v níž se mohou vyjádřit k tomu, jakým směrem by se podle nich měla Evropská unie ubírat v budoucnu. Tato jedinečná konzultace je součástí širší diskuse o budoucnosti Evropy iniciované vydáním bílé knihy Komise dne 1. března 2017. Vypracoval ji panel 96 občanů z 27 členských států, kteří se společně dohodli na otázkách, jež svým evropským spoluobčanům položí.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes prohlásil: „Vzhledem k tomu, že se blíží volby do Evropského parlamentu, je na čase rozhodnout, jaká by měla Evropská unie tvořená 27 členskými státy být. V každém případě to musí být Evropa vytvořená Evropany. Průzkum, který dnes zahajujeme, se ptá všech Evropanů: Jakou budoucnost si přejeme pro sebe, pro naše děti a pro naši Unii? Právě nyní mohou dát Evropané jasně najevo, co je znepokojuje a co by měli vedoucí představitelé udělat, aby jejich obavy rozptýlili.“

Komise ve dnech 5. a 6. května poprvé svolala panel občanů, aby vypracoval návrh veřejné konzultace. Do Bruselu se na akci pořádanou Evropským hospodářským a sociálním výborem sjela skupina 96 Evropanů, kteří pro online průzkum společně vytvořili 12 otázek. Tento jedinečný příklad participativní demokracie ukazuje, že občané stojí v samém jádru debaty o budoucnosti Evropy.

Jedná se o součást probíhající diskuse o budoucnosti EU tvořené 27 členskými státy, která byla zahájena vydáním bílé knihy Komise dne dne 1. března 2017. Lidé již mohou vyjadřovat své názory online – dnešní konzultace představuje další doplnění. Internetová konzultace bude rovněž probíhat souběžně s aktuálními dialogy s občany, které organizuje Evropská komise a členské státy. Od roku 2012 se ve 160 městech uskutečnilo téměř 700 interaktivních veřejných diskusí. Nyní budou ještě častější, protože Komise chce do evropských voleb v květnu 2019 uspořádat dalších 500 akcí.

Kromě Komise organizují dialogy s občany nyní i vlády ve všech členských státech, a to v návaznosti na iniciativu Francie, kterou podpořily hlavy států či předsedové vlád budoucí EU27. Komise o získaných zkušenostech informuje členské státy. Konzultace potrvá do 9. května 2019, kdy se bude konat summit v Sibiu. Komise členským státům předloží průběžnou zprávu o procesu zahájeném bílou knihou na zasedání Evropské rady v prosinci 2018. Závěrečnou zprávu představí dne 9. května 2019 na prvním summitu EU27 v Sibiu v Rumunsku, tedy pouze několik týdnů před volbami do Evropského parlamentu.

Souvislosti

V březnu 2017 zveřejnila Komise „Bílou knihu o budoucnosti Evropy“, a zahájila tak novou diskusi o budoucnosti EU tvořené 27 členskými státy. Členové Komise od té doby cestují po Evropě

a naslouchají názorům občanů na různé scénáře, které Komise představila, aby se tak všichni mohli podílet na utváření Unie.

 

 

KONZULTACE K BUDOUCNOSTI EVROPY

            Ve čtvrtek 10.5. byl zveřejněn úvod ke konzultaci k budoucnosti Evropy  s oznámením, že 5. a 6. května se sešel panel 96 členů Evropského hospodářského a sociálního výboru z jeho   350 členů, aby navrhl 12 otázek evropským občanům. Občané by měli mít zájem, když panují rozpory nahoře, vyjádřit se k těm zásadním věcem na online dotazníku Evropské komise a pozitivně přispět k své budoucnosti. Zveřejňujeme pracovní verzi překladu dotazníku. Odpovídá se převážně  zaškrtnutím příslušného bodu

                                                                        Dotazník

  1. Jaká rozhodnutí přijatá na úrovni Unie by zvýšila Vaši hrdost na příslušnost k Unii

(Maximálně 5000 znaků)

Q1. Které z následujícího nejlépe charakterizuje ideální budoucno Evropské unie?

Kdekoliv zaručená rovnost pohlaví

Zvýšení organického zemědělství

Zvýšené využití obnovitelných energií

Minimální zaručená zdravotní péče ve všech zemích EU

Reálná správa celé Evropské unie

Spravedlivý a rovný přístup ke vzdělání napříč celou Evropou

Snížení plýtvání potravinami

Zaručené minimální penze napříč EU

Vysoká úroveň bezpečnosti

Stejné mzdy za stejnou práci napříč EU

Když něco jiného, prosím upřesněte (maximálně 5000 znaků)

Doporučené podklady

Q2 Aby se zlepšila každá z následujících oblastí, dal byste přednost větší, nebo menší harmonizaci mezi zeměmi EU? Nebo byste chtěl zachovat současnou situaci?

Harmonizace Více Stejně Méně
Minimální sociální dávky      
Ochrana spotřebitelů      
Vzdělání      
Mzdy      
Zdanění      
Kvalita zemědělských produktů      
Normy životního prostředí      
Soukromí a ochrana údajů      
Kvalita zboží a služeb      
Blaho zvířat      
Penze      
Bezpečnost potravin      

 

Doporučené podklady

Q3. Migrace v Evropě: měla by být prioritou ve prospěch Evropanů po příštích 20 let?

(nejvýše 3 volby)

Boj proti ilegální migraci

Uvítat všechny lidi s potřebou přijít do Evropy

Posílit spolupráce mezi zeměmi EU při řízení migrace

Zlepšit situaci v zemích odkud přicházejí migranti

Vyvinout reálnou společnou azylovou politiku

Zavést přísné limity na příchod nových lidí

Pomoci integraci migrantů v hostitelských zemích

Posílit kontrolu hranic EU k zajištění že příchozí lidé nepředstavují hrozbu

Vytvořit jednotky skutečné Pohraniční stráže na evropské úrovni

Když něco jiného, prosím upřesněte (maximálně 5000 znaků)

Doporučené podklady

 

Q4.Co by mělo být z následujícího seznamu v Evropě prioritou ochrany životního prostředí (nejvýše 3 volby)

Stanovit přísnější enviromentální normy pro průmysl

Snížit odpad potravin

Ochrana biodiversity

Ochrana přírodních zdrojů

Zvýšit recyklaci a třídění odpadu

Zvládání technologického a elektrického odpadu (mobily aj.)

Investice do environmentálně přátelštějších forem dopravy (veřejná, jízdní kola…)

Snížení spotřeby energie

Vývoj obnovitelné energie

Když něco jiného, prosím upřesněte (maximálně 5000 znaků)

Doporučené podklady

 

Q5. Jak zlepšit vzdělání a školení v Evropě (Maximálně 5000 znaků) Doporučené podklady

 

Q6. Co by mělo být prioritou pro bezpečnější život občanů Evropy (Nejvýše 2 volby)

Řešení kybernetické bezpečnosti

Lepší kontrola na vnějších hranicích

Boj proti terorizmu a radikalizmu

Větší spolupráce v branné politice mezi zeměmi

Když něco jiného, prosím upřesněte (maximálně 5000 znaků)

Doporučené podklady

 

Q7.Jakým oblastem by podle vás měl EU dát přednost k snížení nerovností? (maximálně 5000 znaků)

Doporučené podklady

 

 

 

Q8. Co si myslíte, že je zapotřebí udělat k zlepšení přístupu k zdravotní péči pro Evropany (maximálně dvě volby)

Více zdravotnického personálu v zemědělských oblastech

Více dostupné léčebné postupy

Více zdravotního výzkum

Více zdravotnických zařízení

Více zdravotníků a lékařů

Více peněz směrovaných na zdravotní péči

Když něco jiného, prosím upřesněte (maximálně 5000 znaků)

Doporučené podklady

 

Q9. Jaká z následujících oblastí bude mít největší vliv na Evropu (nejvýše 3 volby)

Sociální ochrana

Společenský život

Kriminalita

Finance

Migrace

Zdraví

Vzdělání

Práce v zaměstnání

Když něco jiného, prosím upřesněte (maximálně 5000 znaků)

Doporučené podklady

 

Q10. Co by se podle Vás mělo udělat k poskytnutí sociální jistoty Evropanům? (nevýše 2 volby)

Zvýšení sociálních dávek pro lidi s finančními potížemi

Pro každého zaměstnání

Boj s korupcí

Harmonizace sociálních práv

Stimulace ekonomického růstu

Záruka spravedlivé úrovně státních penzí

Vytvoření univerzálního základního příjmu

Když něco jiného, prosím upřesněte (maximálně 5000 znaků)

Doporučené podklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q11. Jaká jsou hlavní rizika/hrozby pro EU v příštích létech (nejvýš 5 voleb)

Stárnutí obyvatelstva

Ostatní země/země opouštějící EU

Ozbrojené konflikty v EU

Pokles míry porodnosti

Chabé řízení imigrace

Politický extremizmus

Znečištění

Únik mozků

Konflikty se zeměmi mimo EU

Teroristické útoky

Nemoci, epidemie

Přírodní katastrofy

Ostatní země vstupující do EU

Neshody mezi členskými státy

Když něco jiného, prosím upřesněte (maximálně 5000 znaků)

Doporučené podklady

 

Q12: Pokud jde o budoucnost zemědělství, rybářství, potravinářství, jakým hlavním akcím by měla EU dát prioritu (maximálně 5000 znaků)

 Je něco dalšího, co by se mělo přidat, protože  to  vyjadřuje vaše obavy, naděje a očekávání v Evropě (maximálně 5000 znaků)

Doporučené podklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPP