Státní statistické úřady členských států Evropské unie již více než 60 let spolupracují s Eurostatem, statistickým úřadem Evropské unie, v rámci evropského statistického systému a poskytují spolehlivé a srovnatelné údaje.

Evropské statistiky představují dvě hlavní rysy, které je činí nenahraditelnými. Poskytují srovnatelné údaje pro jednotlivé členské státy a jejich regiony, které pomáhají ilustrovat podobnosti a rozdíly v rámci EU a v důsledku toho mohou poskytovat agregáty pro eurozónu a EU. Taková evropská statistika existuje v celé řadě oblastí-veřejné finance, ceny, zahraniční obchod, trh práce, životní podmínky, zdraví, vzdělávání. V současné době se evropské statistiky používají různými způsoby rostoucím počtem lidí.

 

Do roku 2016 byl počet prohlížejících webové stránky Eurostatu 42,6 milionů, výtahů ze zpráv k stažení bylo 34,1 milionů, článků k vysvětlení statistiky bylo 23,2 milionů, publikací bylo 6 milionů, následných reakcí na sociálních mediích bylo 110 00 tisíc.

Zítra se podruhé oslavuje Den evropské statistiky. Touto událostí se evropská statistická komunita snaží zvýšit povědomí evropských občanů o významu, hodnotě a síle oficiálních statistik. Evropské statistiky Eurostatu hrají v našich dnešních společnostech zásadní roli, řídí veřejné politiky, podporují obchodní rozhodnutí a umožňují občanům hodnotit dosažený pokrok a porovnávat jej s jejich sousedy. Statistiky se stále častěji berou v úvahu proto, že poskytují přesný obraz a pochopení našim společnostem, usnadňují hodnocení a umožňují účinnější kroky a reakce. „Oficiální statistiky jsou ukazatelem, referenčním bodem pro to, z čeho jsme a odkud pocházíme, kompasem, který nám umožňuje pozorovat, posuzovat a nalézt naše postoje“, říká Mariana Kotzeva, výkonná generální ředitelka Eurostatu.

Den evropské statistiky je organizován z podnětu Evropského statistického poradního výboru (ESAC) a je podporován členy Evropského statistického systému (ESS) a Evropského systému centrálních bank (ESCB)

Síla statistiky

Evropský den statistiky 2017 je poznamenán konferencí na vysoké úrovni “Síla statistiky, údaje,
Informace a znalosti „, které se konalo v Bruselu (18. – 19. října). Ve formátu inspirovaném „Davosem“ se konference snaží řídit poskytování „oficiálních statistik zítřka“, které budou schopné poskytnout poznatky tvůrcům politiky budoucnosti. Výsledek diskusí na konferenci na vysoké úrovni bude sloužit jako „orientační zpráva“. Zpráva bude obsahovat řadu doporučení, v nichž bude uvedena cesta, jak zajistit oficiální statistiky v budoucnu s časovým hlediskem z roku 2030.

Eurostat také slaví Evropský den statistiky 2017 s vydáním své zcela nové digitální publikace „Život žen a mužů v Evropě – statistický portrét“, který je k dispozici poprvé ve 24 jazycích. Pomáhá lépe porozumět prostřednictvím stručných textů, grafů a interaktivních vizualizačních nástrojů různorodosti a charakteristiky života Evropanů.

Souvislosti

Evropské oficiální statistiky jsou vypracovány, zpracovány a šířeny prostřednictvím Evropského statistického systému (ESS). ESS funguje jako síť, v níž úlohou Eurostatu je vést harmonizaci statistik v úzké spolupráci s vnitrostátními statistickými orgány.

Evropský statistický poradní výbor (ESAC) je hlasem potřeb uživatelů v rámci evropského statistického systému. Jeho členy jsou především uživatelé, respondenti, výzkumní pracovníci, sociální partneři a zástupci občanské společnosti.

Klíčovou roli, kterou evropská statistika hraje v prioritách Evropské komise, je uvedena v krátké publikaci Eurostatu, zatímco jiné nedávné publikace se týkají klíčových otázek pro občany, jako je život žen v mužích v Evropě, energie, digitální ekonomika a společnost , situaci v regionech EU nebo pokrok dosažený při plnění cílů strategie Evropa 2020.