[quote]Nový status obchodního agenta IATA, jaký získalo ruské oddělení AsstrA (AsstrA Rus), zaručuje zákazníkům shodnost všech činností kapitálové skupiny s požadavky sdružení, které se týkají realizace letecké přepravy, a zaručuje vysokou finanční stabilitu. Získaný status umožňuje specialistům AsstrA samostatnou celní obsluhu nebezpečných nákladů. Díky bezprostřední spolupráci s přepravci nabízí kapitálová skupina zákazníkům nejen široký geografický rozsah služeb, ale také sazby bez dodatečných poplatků. V současné době AsstrA obsluhuje více než 60 směrů tuzemských letů v Rusku a více než 100 různých destinací po celém světě.[/quote]

,,Být obchodním agentem nejdůležitějšího sdružení v civilním letectví není pouze obrovskou ctí, ale také výzvou. Potenciální agent musí splnit řadu povinností. Je nutné předložit zprávu z finančního auditu za poslední rok a údaje o prodeji služeb letecké dopravy. Uchazeč o roli obchodního agenta IATA by měl mít také kanceláře na letištích, kde lze vydávat přepravní dokumenty a provádět prodej. Kromě toho je vyžadována bankovní záruka na částku předpokládaného prodeje za daný rok. Přijali jsme částku 100 tisíc dolarů,“ komentuje Anton Seichasov, vedoucí oddělení letecké dopravy ve skupině firem AsstrA. –

,,Předpokládáme, že se budoucnu další aerolinie obsluhující lety z Moskvy také připojí k systému vyúčtování za letecké zásilky CASS vypracovaného Mezinárodním sdružením letecké dopravy (IATA), což by značně zvýšilo možnosti zákazníků AsstrA,“ dodává.

Téměř všechny druhy nákladů jsou přijímány k letecké dopravě v AsstrA, některé kategorie zboží však vyžadují zvláštní postupy. Takové náklady jako zboží snadno podléhající zkáze, některé chemické výrobky a nadrozměrné náklady jsou povoleny k letecké přepravě pod podmínkou splnění uvedených požadavků. Existuje také seznam látek, jejichž doprava je kategoricky zakázána. Mezinárodní organizace civilního letectva (ICAO) zakazuje přijímat na palubu letadla korozní, toxické a výbušné látky. AsstrA přísně monitoruje změny ve státních a mezinárodních právních předpisech o letecké dopravě cargo, čímž směřuje k bezpečnému dodání jednotlivých nákladů.

Zdroj: AsstrA

DPP