Auta nebo městské autobusy bez řidičů? V dopravě jednoznačně trend budoucnosti, který na českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE) podpořil projekt Budoucnost autonomní mobility ve střední Evropě (Future of Autonomous Mobility in Central Europe), který svou podporou ocenil i Mezinárodní visegrádský fond (International Visegrad Fund). Trval od loňského června do letošního května a vedle partnerských univerzit ze zemí V4 a Srbska, Běloruska a Ukrajiny, se do něho zapojilo i třicet studentů dopravních oborů VŠTE.

 

„Byla to výborná zkušenost, díky níž jsem se dozvěděl o řadě moderních technických řešení i zajímavých informací, třeba že Continental už před půlstoletím používal autonomní vozidlo k vývoji pneumatik. Zvyšování povědomí o autonomní mobilitě je důležité, protože se jedná o budoucnost světové dopravy. A ta bude mít obrovský dopad na každého z nás,“ říká Patrik Gross, který v únoru dokončil magisterský program Logistické technologie. Sám nejvíc oceňuje projekty autonomní mobility v letecké dopravě a těší se, až budou drony pro osobní dopravu létat i v Česku.

 

Studentské týmy se účastnily workshopů o autonomní mobilitě i mezinárodní konference LOGI 2019, zaměřené na autonomní mobilitu při rozvoji regionů. Na ní akademici z různých zemí Evropy představili výstupy svých výzkumů. Studentské práce, zaměřené na zvýšení zájmu veřejnosti o zavádění autonomních vozidel do silničního provozu, pak vytvořily putovní výstavu, kterou vedle VŠTE viděli i na Univerzitě Pardubice a Technické univerzitě Košice. Další akce na univerzitách v Žilině a polském Lublinu zastavilo uzavření hranic po propuknutí epidemie nemoci Covid-19. Nyní se proto hledají náhradní podzimní termíny.

„Naši snahou je nahlížet na problematiku autonomní mobility z širších sociálních a ekonomických dopadů a k tomu vést i studenty. Zatím se totiž vše vesměs řeší z úzkého pohledu technologií autonomního řízení, aniž by se tato oblast do dopravního systému jako celku zakomponovala,“ říká docent Rudolf Kampf, prorektor pro tvůrčí činnost VŠTE. Od autonomní mobility, v níž vidí velký potenciál třeba i Evropský parlament, se čeká, že pozitivně ovlivní pružnost pozemní dopravy, rozvolní a zvýší mobilitu obyvatel a tedy i jejich životní styl.

 

Tým docenta Kampfa nyní na VŠTE řeší i tříletý výzkumný projekt Autonomní mobilita v kontextu rozvoje regionu, podpořený ministerstvem školství. Jeho výsledky budou představeny v příštím roce. Cílem je identifikovat možné dopady této technologicky vyspělé dopravy na rozvoj českých regionu, což mimo jiné znamená zmapovat jejich geografii dopravy, průmyslu, obyvatelstva a sídel.

 

Zdroj : VŠTE