DPP

Projekt Start driving pokračuje i v roce 2022 a navazuje na stejnojmenný program z let 2020 a 2021, kdy se uskutečnilo více jak 100 kurzů pro účastníky ve věku 18-24 let. Letos bude zaměřen zejména na přípravu systému zapojení rodičů do přípravy mladých začínajících řidičů. Tento systém bývá také nazýván modelem „laického“ učitele. Díky finanční podpoře z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů se v roce 2022 uskuteční po celé ČR celkem 66 kurzů, které budou pro účastníky zdarma.

Hlavními částmi kurzu jsou zdokonalovací výcvik v reálném silničním provozu, na polygonu výuka zvládání rizikových situací, přednáška dopravního policisty a nedílnou součástí je i dopravně psychologický seminář. Do projektu jsou kromě Asociace autoškol ČR a Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR zapojeni i další partneři – např. Asociace dopravních psychologů ČR, Platforma VIZE 0, Policie ČR, BESIP, GasNet a Škoda Auto.

„S ministerstvem dopravy více jak dva roky připravujeme dobrovolný model zavedení možnosti jezdit ještě před závěrečnou zkouškou v autoškole pod dohledem doprovodné osoby – mentora, aby si žák po průměrně pěti stech kilometrech najetých v autoškole mohl rozšířit své zkušenosti za volantem v přípravném období minimálně o další dva tisíce kilometrů,“ uvedl Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR.

Jan Šťovíček, předseda Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR a prezident Autoklubu ČR doplnil: „Ve spolupráci s Asociací autoškol a dalšími partnery se nám povedlo připravit dobrý koncept zaměřený zejména na praktickou výuku. Mohl by se stát klíčem ke snížení nehodovosti nových řidičů, a vedle zavedení modelu jízdy s doprovodnou osobu také k realizaci efektivního systému vícestupňové přípravy formou takzvaného řidičáku na zkoušku.“

Současný systém výuky a výcviku v autoškolách je primárně orientován na předávání znalostí příslušných právních norem a zvládání základních praktických dovedností při ovládání vozidla. To již dávno neodpovídá moderním trendům, neboť nejsou dostatečně zohledněna specifika a osobnostní nevyzrálost mladých řidičů, schopnost předvídat rizika a volit strategii jízdy adekvátní jejich řidičským dovednostem. Právě to jsou oblasti, na které cílí obsah programu START DRIVING. Účastníci si na polygonu s vlastním automobilem vyzkoušejí řešení nestandardních jízdních situací. Součástí programu jsou také evaluační jízdy v provozu s akcentem na rozpoznávání eventuálních rizik. „Hlavní myšlenkou, kterou budou lektoři frekventantům kurzů předávat, jsou poznatky, že je lepší se do krizové situace v provozu vůbec nedostat. Kurzy jim také napomohou uvědomit si řidičské limity jich samotných i jejich automobilů,“ vysvětlil Roman Budský z Platformy VIZE 0.

„START DRIVING na pilotním vzorku dosavadních zhruba dvou a půl tisících účastníků zhmotňuje nový systém přípravy řidičů, po čemž odborná veřejnost volá. Tedy, aby se mladým začínajícím řidičům dostalo co nejvíce znalostí, dovedností a zkušeností v prvních fázích jejich řidičského života, aby jejich jízda nebyla metodou pokusů a omylů, které často končí tragicky. Zájem o kurzy dává pozitivní signály o tom, že veřejnost efektivnější přípravné či následné vzdělávání začínajících řidičů vnímá jako potřebnou záležitost. Zavedení takových modelů v zahraničí, například v Rakousku, má prokazatelné výsledky. A z našich dotazníkových průzkumů vyplývá, že osmapadesát procent absolventů autoškoly by uvítalo oficiální spolujízdy s jejich rodiči,“ uzavřel Aleš Horčička.

Součástí projektu je také 12 kurzů pro učitele autoškol a zkušební komisaře, kteří pak budou ovlivňovat během výcviku v autoškole desetitisíce nových řidičů.

Termíny jednotlivých bezplatných kurzů najdete na:

https://www.startdriving.cz/terminy-a-rezervace-2021/

 

Program kurzu START DRIVING:

1) dopolední teoretický blok

 • Přednáška a představení Policie ČR/ dopravní nehodovost a dohled dopravní policie ČR (Policie)
 • Začínající řidič pohledem dopravního psychologa (ADP)
 • Workshop týmu silniční bezpečnosti
 • Prezentace asistenčních systémů
 • Praktické evaluační jízdy v silničním provozu absolvují mladí začínající řidiči, rodiče pouze jako „pozorovatelé“ na zadním sedadle

2) odpolední praktický blok

 • Teorie bezpečné jízdy a zvládání krizových situací
 • Praktické zvládání krizových situací:
  – krizové brzdění v různých rychlostech do úplného zastavení
  – jízda zatáčkou/ nedotáčivý smyk/ přetáčivý smyk
  – brzdění na rozdílných površích (mokro, kluzko, sucho)
  – bezpečný vyhýbací manévr