[quote]Na první pohled může někoho překvapit, že dálniční společnost vlastní také železniční nákladní společnost. A co víc: dalšími akvizicemi se rozšiřují železniční aktivity. Druhý pohled odhaluje podmanivou logiku. Akvizicí získává skupina Brennerská dálnice nástroj k ovlivňování silničního provozu v zájmu svých akcionářů. Jejich zájmem není maximalizace zisku, ale minimalizace emisí. Je to v povaze majitelů Dálnice Brenner: drtivou většinu z nich tvoří komunity podél intenzivně využívané dálniční komunikace.[/quote]

S převzetím většiny v nákladní železnici Inrail tak získá také přístup do přístavu Janov prostřednictvím její účasti na Fuori Muro. Další brennerské dálniční dceřiné společnosti Rail Traction Company a Lokomotion již působí v Terstu, Benátkách a Brémách. Díky konkurenční nabídce má Brennerská dálnice v rukou přesun dopravy na železnici, a to nejen v krátkém alpském tranzitu, ale přímo u zdroje. Geniální tah.