Zdroj: Freeimages.com
Invoitix

[quote]ChemMultimodal – projekt týkající se logistiky v chemickém průmyslu a využití multimodální dopravy. Druhé národní setkání ChemMultimodal na konferenci SpeedCHAIN ​​představilo aktuální závěry a aktivity. V rámci projektu se připravuje intermodální plánovač ideálních tras s ohledem na požadavky na skladován a bezpečnost.[/quote]

Zástupci chemických firem v současné době pořádají dvoustranné rozhovory s vybranými velkými logistickými operátory v České republice, aby jejich požadavky a návrhy mohly být použity ve stávajících logistických informačních systémech i v nově vytvořených projektech.

Již nyní je možné specifikovat požadavky dopravců, možnost přidávat informace o terminálech, jako jsou omezení tras, omezení skladování nebo manipulace s chemickými látkami a kontejnery, dostupnost čistíren nebo přidání třídy nebezpečnosti.

Ministerstvo dopravy ČR připravuje a realizuje podporu intermodální dopravy v rámci výzvy z Operačního programu dopravy, např. budování a modernizace překládacích míst pro kombinovanou dopravu nebo získání přepravních kontejnerů.

Ústecký kraj se již účastní třetího projektu chemického logistického průmyslu od základních surovin až po spotřebitelské obaly (ChemLog, ChemLog T&T, nyní ChemMultimodal) podporované evropskými fondy. Projekty jsou zaměřeny nejen na zvyšování konkurenceschopnosti české chemické výroby, ale přikládají stejnou důležitost bezpečnosti dopravy, předcházení možným dopravním nehodám a jejich efektivní likvidaci z hlediska zdraví a života lidí a životního prostředí. Partneři jsou zástupci středoevropských zemí. Česká republika je kromě Ústeckého kraje zastoupena také Asociací chemického průmyslu České republiky.

Projekt ChemMultimodal se zaměřuje na problematiku kombinované dopravy, na růst podílu kombinované dopravy a na přechod z cesty na železnici nebo na řeku. Jejím cílem je například podpořit počet kontejnerových vlaků a vybavení koridorů pro přepravu nebezpečných věcí nebo nových překládkových systémů a provoz terminálu pro snížení emisí skleníkových plynů. Jedná se o kontejnerovou dopravu, kterou si vybrali předchozí projekty. Ústecký kraj je přirozeně v blízkosti těchto otázek. V této oblasti se nacházejí významné chemické závody, jsou propojeny železniční a silniční sítí a řekou Labe a všemi tranzitními trasami evropského významu procházejí.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP