Sdělení výhrad Evropské komise (EK) není podle Českých drah rozhodnutím, které by závazně říkalo, že pochybily a jsou povinny platit jakoukoliv pokutu. Je to pouze oznámení, ve které komise sděluje Českým drahám, v čem spatřuje porušení soutěžního práva a zda a proč toto porušení hodlá postihnout pokutou. Stejně tak sdělení výhrad nemá v tuto chvíli vliv na pokračující soudy s konkurenčními dopravci. V reakci na zprávu komise to dnes uvedly České dráhy. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) považuje situaci za závažnou a bude žádat vysvětlení od vedení ČD.

Evropská komise podle dnešního sdělení dospěla k předběžnému závěru, že České dráhy porušují antimonopolní pravidla, a to tím, že účtují ceny pod úrovní nákladů. Komise proto zejména v souvislosti s cenami jízdného na trati mezi Prahou a Ostravou zaslala českému státnímu dopravci své námitky. Pokud společnost nedokáže před komisí svůj postup v konkurenčním boji se soukromými dopravci obhájit, hrozí jí pokuta až do výše deseti procent ročního obratu. Komise zahájila vyšetřování v roce 2016, když si na ceny údajně určené k likvidaci konkurence stěžovaly firmy RegioJet a Leo Express. Ty začaly v letech 2011 a 2012 nabízet své služby mezi Prahou a Ostravou, kde v té době České dráhy snížily ceny svých jízdenek pod úroveň nákladů.

„Předběžný názor EK, že ČD porušují od roku 2011 antimonopolní pravidla na lince z Prahy do Ostravy, sice není rozhodnutím o pokutě, přesto jde o velmi závažnou situaci. S vedením Českých drah se sejdu, budu žádat vysvětlení a informace o dalším postupu. Chápu, že problém vznikl před deseti lety, za tehdejšího předsedy představenstva Petra Žaludy a úplně jiné politické konstelace, přesto České dráhy musí využít všech právních prostředků ke své obhajobě v případu,“ reagoval Havlíček.

„Celá věc běží již asi deset let. Jde o záležitost, kterou současné vedení zdědilo po svých předchůdcích a nyní se s ní musíme co nejlépe vypořádat. Sdělení výhrad je procesním krokem, ke kterému se po seznámení s ním vyjádříme. Není to rozhodnutí ve věci, celá záležitost může skončit u soudu, v této fázi ale ještě nejsme. S EK budeme korektně spolupracovat a komunikovat. Cílem je minimalizovat negativní dopady na ČD,“ uvedl generální ředitel ČD Václav Nebeský. Neznamená to, že by na základě tohoto sdělení výhrad ČD musely jakkoliv měnit svoji pozici u českých soudů nebo indikaci, že by snad u těchto soudů neuspěly, dodal.

Krok komise je podle dopravce v rozporu s dosavadním hodnocením pozice ČD, která byla od počátku považována za velice silnou. ČD si nejsou vědomy, že by jejich jednání bylo protiprávní, o čemž komisi předložily řadu důkazů. Sdělení výhrad je v dosavadním řízení prvním okamžikem, kdy se ČD dozvídají, v čem je spatřováno jejich pochybení, uvedly dráhy.

„Sdělení výhrad přichází ve velice těžké době, kdy ČD utrpěly miliardové ztráty v souvislosti s pandemií covid-19. Další výdaje v podobě mnohamilionové pokuty by byly pro ČD velmi bolestné. Představenstvo ČD nyní musí bezodkladně vyhodnotit tvrzení komise a zaujmout jasnou procesní strategii, jak tyto škody eliminovat,“ dodal předseda dozorčí rady ČD Pavel Kysilka.

Oznámení EK je podle mluvčího společnosti Regiojet Aleše Ondrůje vítězství práva na férovou soutěž. „Monopolní dopravce nemůže poškozovat novou konkurenci tím, že cíleně sníží ceny jízdenek u svého ztrátového provozu na ještě nižší podnákladovou úroveň a brání ekonomicky novým dopravcům vstoupit na trh. ČD za tehdejšího vedení v roce 2011 při vstupu RegioJetu na linku Praha – Ostravsko týden po zahájení provozu žlutých vlaků snížily na této trase jízdné 30 procent pod cenovou úroveň RegioJetu. Přestože vlaky do té doby monopolních ČD byly na této trase již předtím ve ztrátě. RegioJetu, který musel na tento cenový tlak reagovat, trvalo několik let, než byl schopen finančně stabilizovat provoz svých vlaků a noví dopravci utrpěli škody v řádech stovek milionů korun,“ uvedl Ondrůj.

Rozhodnutí podle něj také říká, že osobní železniční doprava tvoří jako jeden celek základní dopravní obslužnost, kde jednotliví dopravci mají rovnocenné postavení. Bez ohledu na to, zda se jedná o státní či soukromé dopravce a zda provozují komerční nebo objednávané spoje.

„Předběžné závěry komise nyní nemůžeme blíže komentovat, protože je nemáme k dispozici. Pokud se ale potvrdí zjištění o predátorských cenách, je to dobrá zpráva pro konkurenční prostředí nejen na české železnici,“ reagoval mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

 

Zdroj : ČTK