Zdroj: Freeimages.com

[quote]Podle zprávy Eurostatu z 29. listopadu v EU ceny elektřiny pro domácností se v průměru mezi první polovinou roku 2016 a první polovinou roku 2017 mírně snížily (-0,5 %) na 20,4 EUR na 100 kWh. V členských státech EU se ceny elektřiny pro domácnosti v první polovině roku 2017 pohybovaly v rozmezí pod 10 EUR na 100 kWh v Bulharsku na více než 30 EUR na 100 kWh v Dánsku a Německu.[/quote]

Ceny plynu pro domácností se v EU mezi první polovinou roku 2016 a 2017 snížily v průměru o 6,3 % na 5,8 EUR za 100 kWh. Mezi členskými státy se ceny plynu v domácnostech v první polovině roku 2017 pohybovaly v rozmezí od 3,5 EUR za 100 kWh v Rumunsku a v Bulharsku, na mírně nad 8 EUR za 100 kWh v Dánsku a 12 EUR za 100 kWh ve Švédsku.

Daně a poplatky v EU představovaly průměrně přes třetinu (37%) ceny elektřiny účtované domácnostem v první polovině roku 2017 a přibližně čtvrtinu (26%) ceny plynu.

Nejvyšší nárůst cen elektřiny na Kypru, v Řecku a Belgii, největší poklesy v Itálii, Chorvatsku a Litvě

V členských státech EU byl nejvyšší nárůst cen elektřiny domácností v národní měně mezi první polovinou roku 2016 a první polovinou roku 2017 zdaleka na ypru (+ 22,0 %), následován Řeckem (+ 12,8 %), Belgií (+ 10,0 %), Polskem (+ 6,9 %), Švédskem (o 5,5 %) a Španělskem (o 5,1 %). Naopak nejvýraznější poklesy byly v Itálii (-11,2 %), v Chorvatsku (-10,2 %) a Litvě (-9,3 %), výrazně před Lucemburskem (-4,9 %), Rakouskem (-4, 1% -4,0%) a Nizozemí (-3,6%).

Vyjádřená v eurech byla průměrná cena elektřiny domácností v první polovině roku 2017 nejnižší v Bulharsku (9,6 EUR za 100 kWh), Litvě (11,2 EUR) a Maďarsku (11,3 EUR) a nejvyšší v Dánsku a Německu (po 30,5 EUR) Belgii (28,0 EUR). Průměrná cena elektřiny v EU činila 20,4 EUR za 100 kWh.

Pokud se vyjádří v normách kupní síly (PPS), umělé společné referenční měně, která eliminuje všeobecné cenové rozdíly mezi zeměmi, lze vidět, že ve vztahu k ceně ostatních výrobků a služeb byly ve Finsku zjištěny nejnižší ceny elektrické energie pro domácnosti 12,8 PPS na 100 kWh), Lucembursku (13,5) a Nizozemsku (14,2) a nejvyšší v Německu (28,7), Portugalsku (28,6), v Polsku (25,9), Belgii (25,6) a Španělsku (25,4).       

Polovina nebo více cen elektřiny se skládá z daní a poplatků v Dánsku, Německu a Portugalsku

Podíl daní a poplatků na celkových cenách elektřiny domácností se v jednotlivých členských státech výrazně lišil, přičemž v Dánsku je cca 2/3 (67 % ceny elektřiny domácností tvořeno daněmi a odvody), více než polovina v Německu (54 %) a Portugalsku (52 %) po 5 % na Maltě v první polovině roku 2017. V průměru v EU představovaly daně a odvody více než třetinu (37%) cen elektrické energie pro domácnosti.

Mezi první polovinou roku 2016 a první polovinou roku 2017 poklesly ceny domácností v národní měně ve velké většině členských států. Největší pokles zaznamenaly Chorvatsko (-17,5 %), Portugalsko (-15,3 %), Litva (-11,6 %), Lotyšsko (-10,8 %) a Bulharsko (-10,3 %). Naopak nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Estonsku (+ 21,1 %), následováno Dánskem (+ 12,7 %) a Švédskem (+ 10,8 %).

V eurech byly průměrné ceny plynu pro domácnosti v první polovině roku 2017 nejnižší v Rumunsku (3,2 EUR na 100 kWh), Bulharsku (3,3 EUR), Maďarsku (3,5 EUR), Chorvatsku (3,6 EUR), Litva (3,7 EUR) Lotyšsko (3,8 EUR) a nejvyšší ve Švédsku (12,1 EUR), dále Dánsko (8,1 EUR), Portugalsku (7,7 EUR) a Nizozemsku (7,6 EUR). Průměrná cena plynu v EU činila 5,8 EUR za 100 kWh.

Z úpravy na kupní sílu lze vidět, že vzhledem k ceně ostatních výrobků a služeb byla nejnižší cena plynu pro domácnosti zaznamenána v Lucembursku (3,5 PPS za 100 kWh) před Spojeným královstvím (4,3) a Belgií (4,7 ). Naopak nejvyšší hodnoty byly zaznamenány v Portugalsku (9,7), ve Švédsku (9,5) a v České republice (8,4).

Nejvyšší podíl daní a odvodů z ceny plynu v Dánsku a Nizozemsku, nejnižší ve Spojeném království a v Lucembursku

 

V první polovině roku 2017 představovaly daně a odvody největší příspěvek k ceně plynu pro domácnosti v Dánsku (55 % ceny plynu pro domácnosti) a Nizozemsku (53 %). Za nimi následuje Rumunsko (47 %) a Švédsko (44 %). Naopak, nejmenší příspěvky byly zaznamenány ve Spojeném království (7 %) a Lucembursku (10 %), před Řeckem (16 %), Bulharskem, Českou republikou, Litvou a Slovenskem (17%).

Na úrovni EU představovaly daně a poplatky v první polovině roku 2017 v průměru asi čtvrtinu (26%) cen plynu pro domácnosti.

Nejvyšší podíl daní a poplatků z ceny plynu v Dánsku a Nizozemsku, nejnižší ve Spojeném království a v Lucembursku

V první polovině roku 2017 představovaly daně a odvody největší příspěvek k ceně plynu pro domácnosti v Dánsku (55 % ceny plynu pro domácnosti) a Nizozemsku (53 %). Za nimi následuje Rumunsko (47 %) a Švédsko (44 %). Naopak, nejmenší příspěvky byly zaznamenány ve Velké Británii (7 %) a Lucembursku (10 %), před Řecku (16 %), Bulharskem, Českou republikou, Litvou a na Slovensku (všechny 17%). . Na úrovni EU představovaly daně a poplatky v první polovině roku 2017 v průměru asi čtvrtina (26%) cen plynu pro domácnosti.

DPP