Invoitix

[quote]Podle údajů Eurostatu z 19.12. hodinové náklady na pracovní sílu vzrostly v EA19 o 1,6 % a ve třetím čtvrtletí roku 2017 o 2,1 % v EU28 oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku. Ve druhém čtvrtletí roku 2017 se hodinové náklady na pracovní sílu zvýšily o 1,8 %, resp.  2,3 %.[/quote]

Dvě hlavní složky mzdových nákladů jsou mzdy a platy a nemzdové náklady. V eurozóně vzrostly ve třetím čtvrtletí roku 2017 mzdy a platy za hodinu práce oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku o 1,6 % a nemzdové složky o 1,5 %. Ve druhém čtvrtletí roku 2017 byly každoroční změny+ 2,1 % a + 0,8 %.

Rozpis podle ekonomické aktivity

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostly hodinové náklady práce v eurozóně o 1,5 % v průmyslu, o 2,1 % ve stavebnictví a službách a o 0,8 % hlavně v nepodnikatelských aktivitách.

V EU28 vzrostly náklady práce o hodinu o 2,0 % v průmyslu, o 2,5 % ve stavebnictví, o 2,6 % ve službách a o 1,6 % v (převážně) nepodnikatelské ekonomice.

Členské státy

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 zaznamenaly nejvyšší meziroční nárůsty hodinových nákladů práce v celé ekonomice v Rumunsku (+ 16,5 %), Maďarsku (+ 12,6 %) a Bulharsku (+ 10,7 %). Pokles byl zaznamenán ve Finsku (-3,0 %) a Portugalsku (-1,1 %).

Metody a definice

Index nákladů práce je krátkodobým ukazatelem, který ukazuje vývoj hodinových nákladů na práci vynaložené zaměstnavateli v nominálních hodnotách, bez úpravy cenového vývoje. Vypočítá se vydělení nákladů práce v národní měně počtem odpracovaných hodin. Proto vývoj výkazů, nákladů práce a odpracovaných hodin ovlivňuje vývoj indexu (základní rok = 2012).

Čtvrtletní změny hodinových nákladů zaměstnavatelů jsou měřeny celkovými náklady na pracovní sílu a její hlavní složky: mzdy a platy; a jiné než mzdové (nemzdové) náklady (jiné náklady na pracovní sílu než mzdy a platy).

Celkové náklady na pracovní sílu zahrnují mzdové a nemzdové náklady snížené o dotace. Nezahrnují náklady na odbornou přípravu ani jiné výdaje, jako jsou náborové náklady, výdaje na pracovní oděv apod.

Náklady na mzdy a platy zahrnují přímé odměny, odměny a příspěvky vyplácené zaměstnavatelem v hotovosti nebo v naturáliích zaměstnanci výměnou za vykonanou práci, platby za úspory zaměstnanců, platby za odpracované dny a odměny ve věcech, jako je potraviny, nápoje, pohonné hmoty, osobní automobily atd.

Náklady na pracovní síly jiné než mzdy (Ost – nemzdové náklady) zahrnují sociální příspěvky zaměstnavatelů plus daně z pracovních příležitostí, které se považují za náklady na práci snížené o dotace určené na náhradu části nebo všech nákladů zaměstnavatele na přímou odměnu.

Eurostat zveřejňuje údaje o indexu nákladů práce pro oddíly B až S. třídy NACE Rev. 2. Agregát je pro zjednodušení nazýván jako „celé hospodářství“, i když je vyloučeno zemědělství, činnosti domácností jako zaměstnavatelů a činnosti exteritoriálních organizací.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP