[quote]Státní organizace Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty, SŽDC) čerpala peníze na opravu nádraží v letech 2017 až 2019 pomaleji, než předpokládala, upozornil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Důvodem byla podle kontrolorů nepřipravenost projektů i průtahy ve stavebních a zadávacích řízeních. Stav nádraží se ale podařilo zlepšit, konstatuje NKÚ, zároveň však kritizuje Správu železnic za to, že si nestanovila konkrétní kritéria pro hodnocení ukončených projektů. Závěry z kontroly dnes NKÚ zveřejnil na svém webu. Správa železnic v reakci ČTK sdělila, že v posledních letech investuje do oprav budov výrazně více. Loni to bylo 1,6 miliardy korun.[/quote]

Na rekonstrukce osobních nádraží plánovala Správa železnic vydat v letech 2017 až 2022 přes 8,8 miliardy korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury i z fondů Evropské unie. „Ve skutečnosti ale čerpala SŽDC na rekonstrukce a opravy nádraží v letech 2017 až 2019 v průměru o 36 procent méně peněz, než kolik se předpokládalo,“ uvádí NKÚ.

Jedním z důvodů bylo, že jen minimum rekonstrukcí a oprav bylo připravených. Osobní nádraží spolu s dalšími budovami a pozemky převedly České dráhy na Správu železnic v roce 2016. Kvůli plánovanému převodu se tak rekonstrukce a opravy nádraží dříve nepřipravovaly. SŽDC proto řešila nejprve drobné opravy a neodkladné stavební zásahy. Zdržení ale způsobily i průtahy v zadávacích a stavebních řízeních.

Správa železnic uvedla, že díky organizační změně z listopadu 2018 investuje rychleji. „Na obnovu nádražních a provozních budov se v roce 2019 vynaložila rekordní částka, a to 1,6 miliardy korun,“ uvedl generální ředitel organizace Jiří Svoboda. Letos by podle něj mělo jít na obnovu více než 70 nádražních budov 2,1 miliardy korun. Naplno běží práce například na nádražní budově v Havířově a začíná přestavba nádraží v Českých Budějovicích.

„Prostředky na rekonstrukce a revitalizace nádraží sice zlepšily stav budov, SŽDC, respektive současná Správa železnic, nebude mít ale podle čeho hodnotit ukončené stavby,“ uvedl NKÚ. Parametry, které si Správa železnic pro hodnocení stanovila, jsou podle kontrolorů jen obecné, například zvýšení kultury cestování, pocitové hledisko cestujících nebo vybavenost budov.

„Naším cílem je nabízet na nádražích minimálně základní služby cestujícím,“ uvedl ředitel Správy železnic Svoboda. Organizace se podle něj snaží v často předimenzovaných budovách nabízet také pronájmy orgánům státní správy a samospráv. Zatím šlo spíše o menší prostory, jako například policejní služebny, letos už to ale byl větší počet kanceláří Státní správy sociálního zabezpečení v Břeclavi. „Jednáme také o přesunu úředníků Finanční správy do zrekonstruované nádražní budovy v Ostravě-Vítkovicích,“ dodal Svoboda.

NKÚ rovněž při kontrole 24 projektů oprav a rekonstrukcí nádraží, na které jsou plánovány výdaje přes jednu miliardu korun, zjistil několik dílčích nedostatků. Týkaly se například nedodržení smluvních podmínek, úhrady za činnosti, které dodavatel neprovedl, nebo uhrazení faktur vystavených na jiné období, než v jakém stavební práce skutečně byly. „SŽDC také uzavírala dodatky ke smlouvám, kterými se navyšovala cena stavby, resp. prodlužoval termín dokončení, a to i několik desítek dnů po tom, co měla být stavba podle smlouvy dokončena,“ uvedl NKÚ. Podle Správy železnic z kontrolního protokolu vyplývá, že organizace využila peníze na stavební akce účelně a způsobem odpovídajícím stanoveným cílům.

 

Zdroj : ČTK