[quote]Podle zprávy Eurostat ze 4.9. v  červenci 2017 v porovnání s červnem 2017 ceny průmyslových výrobců zůstaly v eurozóně stabilní (EA19), zatímco podle odhadů Eurostatu vzrostly v EU28 o 0,1%. V červnu 2017 se ceny v eurozóně snížily o 0,2 % a v EU o 0,3 %.[/quote]

V červenci 2017 se ceny průmyslových výrobců oproti červenci 2016 zvýšily o 2,0 % v eurozóně a o 2,3 % v EU28.

Měsíční srovnání podle hlavních průmyslových seskupení a podle členských států
Ceny průmyslových výrobců v celém odvětví zůstaly v červenci 2017 v eurozóně v porovnání s červnem 2017 stabilní, ceny vzrostly o 0,2 % u zboží krátkodobé spotřeby a o 0,1 % v odvětví energetiky, zatímco zůstaly stabilní pro investiční zboží a dlouhodobého spotřebního zboží a snížil se o mezispotřebu o 0,1 %. Ceny v odvětví celkem bez energie vzrostly o 0,1 %.

V EU-28 je růst o 0,1% způsoben nárůstem o 0,2% u zboží krátkodobé spotřeby a o 0,1% v odvětví energetiky, zatímco ceny zůstaly stabilní u investičního zboží a zboží dlouhodobé spotřeby a snížily se o 0,1 % u meziproduktů. Ceny v odvětví celkem kromě energetiky vzrostly o 0,1 %.
Nejvyšší nárůst cen průmyslových výrobců byl zaznamenán v Bulharsku (+ 2,4%), v Estonsku (+ 1,4%), v Dánsku a Švédsko (+ 0,9%) a největší pokles v Maďarsku (-1,0%), Irsku (-0,7%) a na Slovensku (-0,6%).

Roční srovnání podle hlavních průmyslových seskupení a podle členských států

Meziroční růst cen průmyslových výrobců o 2,0 % v celém odvětví v eurozóně v červenci 2017 v porovnání s červencem 2016 je způsoben zvýšením o 2,7 % u polotovarů, o 2,4 % u zboží krátkodobé spotřeby, o 2,0 % energetického sektoru 0,9 % u investičních statků. a 0,5 % u zboží dlouhodobé spotřeby. Ceny v odvětví celkem bez energie vzrostly o 2,1 %.

V EU-28 je zvýšení cen o 2,3% způsobeno nárůstem o 2,8% u meziproduktů, energetického sektoru a zboží dlouhodobé spotřeby o 1,0% u investičního majetku a o 0,9% u zboží dlouhodobé spotřeby. Ceny v odvětví kromě energetiky se zvýšily také o 2,3 %.
Ceny průmyslových výrobců vzrostly ve všech členských státech. Největší nárůst zaznamenaly Belgie (+ 5,9%),Estonsko (+ 5,4%) a Bulharsko (+ 5,2%).

Metody a definice

Index cen producentů ukazuje (v národní měně dotčené země) změny cen prodeje ze závodu všech výrobků prodávaných na domácím trhu, s výjimkou dovozů. Indexy eurozóny a EU se týkají celkových vážených cenových změn. Údaje nejsou kalendářní nebo sezónně očištěny.

Celkové odvětví pokrývá oddíly B až D + E36 NACE rev. 2.

DPP