DPP

[quote]České dráhy (ČD) zaznamenaly během stoleté historie řadu změn. Zatímco v prvních letech byla železnice téměř jedinou dostupnou dopravou a tehdejší Československé státní dráhy (ČSD) měly dominantní postavení v celé dopravě, v současnosti dráhy soupeří s konkurencí nejen na železnici, ale i na silnici. Vyplývá to z informací podniku a publikace Historie státních drah 1918 – 2018 autora Pavla Beka. Změnily se také funkce podniku.[/quote]

Dráhy vznikly společně s novým státem 28. října 1918, přičemž podnik vznikl na základech železnice bývalé monarchie. ČSD ovšem tehdy nebyly jediným železničním dopravcem v zemi. Na kolejích podle mluvčího firmy Petra Šťáhlavského působila i řada menších dopravců, například Košicko-bohumínské dráhy. V následujících letech však ČSD pohltily ostatní dopravce a získaly na kolejích monopol, který trval přes 70 let.

Zejména posledních 20 let se však postavení ČD mění. Až do roku 2003 totiž vedle dopravy měly na starosti i železniční infrastrukturu, kterou však už 15 let spravuje Správa železniční dopravní cesty. ČD se navíc transformovaly na akciovou společnost. Stát si však nadále udržuje v podniku celý podíl.

Další změnou je ztráta monopolu a postupná liberalizace dopravy. Jejím symbolem se stala trať mezi Prahou a Ostravou, na které ČD soupeří s RegioJetem a Leo Expressem. Dalším milníkem může být otevírání trhu na regionálních tratích po roce 2019.

V průběhu stoleté existence se zužuje i vozový park státního dopravce. Zatímco v roce 1919 měly ČSD podle Bekovy publikace více než 3400 lokomotiv a téměř 6350 vagonů, v současnosti mají ČD 2000 lokomotiv a asi 2100 osobních vozů.

I přes mnohem širší vozový park se přitom ČSD po svém vzniku podle historického přehledu uvedeném na webových stránkách společnosti potýkaly s nedostatkem lokomotiv a zastaralým vozovým parkem. Československo navíc mělo po Bavorsku druhou nejrozsáhlejší síť místních železnic. ČSD proto nutně potřebovaly doplnit nové vozy.

První lokomotivou vyrobenou přímo pro ČSD byly dvojčité lokomotivy na přehřátou páru řady 365.0. Pro lokální tratě si pak ČSD pořídily lokomotivy řady 423.0, přezdívané „Velký bejček“. Stroj dopravce stále využívá při provozu takzvaných nostalgických a historických vlaků. V roce 1936 se tak podle údajů v Bekově knize počet lokomotiv a vozů vyšplhal v souhrnu až k 15.000.

Velký počet vlaků před 100 lety byl způsoben výsadním postavením železnice v tehdejší dopravě.

,,Železniční doprava tehdy představovala jediný moderní dostupný dopravní prostředek,“ uvedl Šťáhlavský.

Toto postavení postupně oslabovala sílící automobilová doprava.

V posledních letech dráhy počet svých vozů postupně redukují. Po rozpadu federace a převzetí části vozového parku slovenským dopravcem, k tomu přispěla také měnící se situace na železnici. Dráhy musely reagovat na rušení části tratí a také nástup soukromé konkurence. Jen od roku 2011 se dopravce zbavil zhruba tisícovky svých vozů. V současnosti se tak společnost soustředí spíše na postupnou obnovu a modernizaci vozového parku.

Do skupiny České dráhy patří vedle osobního dopravce také ČD Cargo, ČD Telematika nebo Výzkumný ústav železniční. Skupině v prvním pololetí klesl zisk na 262 milionů korun, což je meziročně o 275 milionů méně. Tržby skupiny se ale meziročně zvýšily zhruba o 618 milionů na 17,35 miliardy korun.

Zdroj: ČTK