V pátek 1.9.2023 se v O2 Universum v Praze uskutečnila společná konference řady organizací, ale především HK a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V Česku se zformovalo nové podnikatelské hnutí, které chce odvrátit černý scénář tuzemské ekonomiky. Vládu podněcuje k odvaze řešit dlouho zanedbávané problémy

„ČR je na pomyslné křižovatce a potřebuje novou vizi a směr pro další desetiletí. Podnikatelské organizace a iniciativy se proto spojily do dosud největšího hnutí, aby upozornily na dlouho zanedbávané problémy českého hospodářství, kvůli kterým se země ocitla v pasti středních příjmů. Příkladem je pomalá výstavba a zaostávající energetická, dopravní nebo datová infrastruktura, nedostupnost bydlení nebo kvalita školství.“

Na konferenci Česko na křižovatce to uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Česko je na pomyslné křižovatce a potřebuje novou vizi a směr pro další desetiletí až třicet let. Podnikatelské organizace a iniciativy se proto spojily do dosud největšího hnutí, aby upozornily na dlouho zanedbávané problémy českého hospodářství, kvůli kterým se země ocitla v pasti středních příjmů. Příkladem je pomalá výstavba a zaostávající energetická, dopravní nebo datová infrastruktura, nedostupnost bydlení, kvalita školství, nedostatek kvalifikované pracovní síly, nadměrná administrativní zátěž podnikání i pomalá vymahatelnost práva. Prosperitu země a zvýšení životní úrovně obyvatelstva má zajistit růst přidané hodnoty českých výrobků a služeb. Na vládu apelují, aby odstranila překážky, které brání zemi realizovat strategické investice.

„Naše země potřebuje novou vizi a vládu, která bude myslet za hranice čtyřletého mandátu. Proto oceňujeme zájem premiéra zabývat se dlouhodobým výhledem České republiky. Jsme rovněž připraveni přispět k formování nové vize ve Vládním výboru pro strategické investice. Faktickou realizaci pro zemi důležitých investic ale bude limitovat dlouhodobá politická podpora. Proto žádáme předsedu vlády, aby vyjednal s prezidentem republiky a politickými subjekty zastoupenými v parlamentu, tedy jak s vládními, tak opozičními stranami, garanci, že strategické záměry naší země nezůstanou jen na papíře, jako polovičatá řešení nebo jako nedokončené projekty,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Nemá-li Česko zůstat skanzenem Evropy, je potřeba dívat i za hranice země. „Česká republika se proto musí zapojit do mezinárodní spolupráce pro dobudování evropské energetické, dopravní a další technické infrastruktury. Úkolem premiéra tak je, aby tuto spolupráci v Evropě vyjednal, ať již na bilaterální, multilaterální úrovni i úrovni celé Evropské unie, a do těchto jednání zapojil zejména ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy. Rovněž považujeme za nezbytné akcelerovat schválení pobídkového balíčku pro již známe strategické investice v oblasti čipů, zelené mobility či energetiky,“ apeloval prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Podnikatelské organizace na konferenci Česko na křižovatce – Vize a strategie pro dalších 30 let uvedly, na které klíčové a strategické oblasti pro další rozvoj, prosperitu a zachování konkurenceschopnosti se země musí zaměřit.

„Pojmenovali jsme hlavní priority, které je nutno s vládou a politickou reprezentací neprodleně řešit. Vede nás k tomu současný hospodářský vývoj České republiky a dlouhodobé neřešení podstatných vlivů na tento stav. Množství analýz v různých oblastech bylo odbornými týmy zpracováno, ale nikdy nedošlo k jejímu vyhodnocení, rozpracování do konkrétních realizačních etap, včetně odpovědností a termínů. Jestliže se konečně přístup vlády a politiků nezmění, nebudou odvážní a zodpovědní za budoucí vývoj a zejména konkurenceschopnost našeho průmyslu, zemědělství a služeb, doplatí na to další generace a budeme na chvostu Evropy,“ obává se prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Růst přidané hodnoty by podle Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České bankovní asociace, CFO Clubu, 2. ekonomické transformace, Agrární komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Potravinářské komory a Institutu pro udržitelnou infrastrukturu Puls měly zajistit investice do energetické, dopravní, datové a další technické infrastruktury, dostupného zejména nájemního bydlení, trhu práce a počátečního a dalšího profesního vzdělávání a učení, do vědy, výzkumu a inovací s důrazem na jeho aplikaci do průmyslu a praxe, posílení tradičních i budování nových výrobků a služeb s vysokou přidanou hodnotou se sídlem v ČR, a to hlavně z oblastí, jako jsou jaderný program, výroba polovodičů, baterií a bateriových úložišť, kvantové technologie nebo umělá inteligence.

Financovat tyto investice má nový model veřejných a soukromých zdrojů. „Česko jako celý svět aktuálně stojí na prahu velkých změn a výzev. Je proto důležité, abychom se správně rozhodli, kterým směrem se vydáme. České banky půjčují do naší ekonomiky v celkovém souhrnu úvěrů 4 biliony korun, do českých krajů, měst a obcí půjčily úvěry ve výši 64 miliard korun a zároveň jsou jedny z nejstabilnějších v Evropě. Mají tak nezastupitelnou roli v transformaci, rozvoji a budoucí prosperitě Česka. Podmínkou však je, aby spolu stát, banky a investoři intenzivně a efektivně spolupracovali,“ poznamenal generální ředitel Komerční banky a prezident ČBA Jan Juchelka.

Podle podnikatelů by ke spolupráci na přípravě, přijetí a realizaci investic ale měly být přizvané i další organizace, podílející na formování tuzemského hospodářství. Usilovat proto budou o spolupráci s ČMKOS.

Zdroj: ŽESNAD