Cestná nákladná doprava

Logistický hotspot Slovensko: inteligentný EETS box prvýkrát umožňuje spoľahlivú cezhraničnú detekciu mýta

 

Diaľnica pri Podbanskom / michaltrnka360 @ pixabay

 

           

Vďaka svojej polohe v srdci Európy sa Slovensko považuje za dôležitý uzol vnútrozemskej nákladnej dopravy EÚ. Vysoké investície a prebytky exportu už roky ťahajú rast Slovenska aj napriek krízam, vďaka čomu sa krajina stáva atraktívnou výrobnou lokalitou pre mnohých výrobcov v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Dopravné spoločnosti musia za používanie ciest platiť mýto. Pre mnohých dopravcov to znamená, že pri spracovaní mýta musia brať do úvahy ďalšiu krajinu, čo si vyžaduje dodatočnú námahu pre všetkých zúčastnených. Spoločnosť Toll4Europe GmbH s cieľom priblížiť sa k jednotnému európskemu výberu mýta od 15. marca 2024 rozširuje svoje portfólio krajín o Slovensko. Riešenie EETS spoločnosti Toll4Europe bolo vopred dôkladne otestované a dokázalo úplne splniť miestne prísne kritériá na kvalitu. S palubnou jednotkou (On-Board-Unit/OBU) od spoločnosti Toll4Europe je možný jednoduchý prístup k rôznym mýtnym systémom súčasne. Palubná jednotka umožňuje plne automatickú detekciu mýta so zreteľom na platné mýtne podmienky, pokiaľ ide o jednotlivé krajiny, typy vozidiel a hmotnosť. Vodiči sú okrem toho upozornení, ak požadovaná mýtna služba nie je rezervovaná alebo zariadenie nie je správne napájané. Palubná jednotka od spoločnosti Toll4Europe je k dispozícii u rôznych predajných partnerov po celej Európe a od polovice marca bude do služby prvýkrát zaradené aj Slovensko.

 

Keďže Slovensko má silné exportné zameranie, cestná preprava tovaru je preň mimoriadne dôležitá a už teraz robí zo Slovenska dôležitú tranzitnú krajinu pre európsku nákladnú dopravu. S cieľom financovať údržbu a rozširovanie cestnej infraštruktúry zaviedla slovenská vláda už v roku 2010 národný digitálny mýtny systém, ktorý sa vzťahuje na všetky vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony. Pre mnohé logistické a dopravné spoločnosti to doposiaľ znamenalo, že vodiči museli mať so sebou dodatočnú palubnú jednotku na detekciu a zaznamenanie mýtnych kilometrov najazdených po prekročení slovenských hraníc. Hoci je Slovensko malé, v porovnaní s inými európskymi krajinami má okrem diaľnic aj početné spoplatnené štátne cesty. Spracovanie mýta si teda môže vyžadovať ďalšiu námahu, najmä ak je človek menej oboznámený s osobitosťami tunajšieho systému.

Práve tu však môže pomôcť osvedčená interoperabilná služba EETS od spoločnosti Toll4Europe. IT spoločnosť ponúka mimoriadne spoľahlivú palubnú jednotku, ktorá už pokrýva väčšinu európskych krajín, čo znamená, že na cezhraničné spracovanie mýta stačí len jedno zariadenie. Vďaka tomuto know-how bola spoločnosť Toll4Europe od začiatku jednou zo štyroch spoločností schválených pre služby EETS v slovenskom mýtnom systéme. Vyžadovalo si to nielen testovanie výmeny dát medzi spoločnosťou Toll4Europe a slovenským mýtnym systémom, ale navyše bolo treba zabezpečiť spoľahlivosť detekcie aj pri dlhých cestách. Na tento účel sa na Slovensku najazdilo niekoľko tisíc kilometrov s kamiónmi a autobusmi, ktoré boli vybavené palubnými jednotkami od spoločnosti Toll4Europe. Bezchybná detekcia sa úspešne preukázala s podporou slovenských testovacích vozidiel a vodičov. S rozšírením slovenskej mýtnej domény sa teraz uzavrela významná medzera na ceste k jednotnému mýtu v rámci EÚ. To uľahčuje správu vozového parku pre všetky špedičné služby, ktoré buď prepravujú cez Slovensko, alebo odtiaľ pôsobia medzinárodne.

Samostatná palubná jednotka pre slovenskú mýtnu službu už nie je potrebná

Osvedčená koncepcia využíva ľahko použiteľnú, satelitom podporovanú palubnú jednotku. Táto technológia presne rozpozná a odovzdá polohu vozidla a nezávisle zaznamená príslušné mýto. Konkrétne to znamená, že palubná jednotka pri vjazde na Slovensko alebo výjazde zo Slovenska automaticky rozpozná správnu mýtnu službu bez toho, aby vodič musel pri prekročení hranice meniť palubnú jednotku alebo čokoľvek manuálne nastavovať. Vodič môže na displeji na prvý pohľad vidieť aktuálne využívanú mýtnu službu, počet náprav a hmotnosť vozidla, ako aj ďalšie parametre súvisiace s mýtom.

Na zabezpečenie cezhraničného fungovania systému sa spoločnosť Toll4Europe aj na Slovensku spolieha na spoľahlivé komunikačné technológie. Palubná jednotka má vďaka aktualizáciám v reálnom čase vždy aktuálne informácie o mýtnych predpisoch jednotlivých krajín. Nesprávne účtovanie je vďaka tomu obmedzené na minimum a manažéri vozového parku dostávajú údaje okamžite v digitálnej forme. Spoločnosť Toll4Europe ponúka svoje služby prostredníctvom predajných partnerov. Ak sa teda vyskytnú nejaké problémy alebo objavia nejaké otázky, používatelia dostanú podporu vo svojom jazyku od miestnych kontaktných osôb. V prípade špeciálnych otázok sú okrem toho k dispozícii aj odborníci na mýto spoločnosti Toll4Europe, ktorí v prípade potreby podporia obchodných partnerov. „Je pre nás dôležité, aby sa dopravcovia a manažéri vozových parkov mohli kedykoľvek spoľahnúť, že im rýchlo pomôžeme,“ vysvetľuje Dr. Felix Wex, generálny riaditeľ spoločnosti Toll4Europe GmbH.

Inteligentné spracovanie mýta pre lepšiu správu vozového parku

Rýchla pomoc sa však netýka len servisných partnerov, ale aj funkcií samotnej technológie od spoločnosti Toll4Europe. Služba EETS od spoločnosti Toll4Europe pritom predstavuje centrálnu platformu pre všetky záležitosti týkajúce sa mýta. V centre pozornosti sú pritom intuitívne ovládanie a prehľadnosť. Konkrétne to pre dopravcov znamená, že si teraz môžu sami kontrolovať svoje údaje a záznamy, prekontrolovať parametre zadané vodičmi a zasiahnuť skôr. Hlavnú úlohu pritom zohráva nová funkcia OBU Health, ktorá je tiež dostupná od začiatku roka 2024. Vďaka prehľadu nastavení palubnej jednotky v reálnom čase, ako sú napr. počet náprav a hmotnosť vozidla, majú predajní partneri a ich manažéri vozových parkov prostredníctvom ovládacieho panelu ľahko dostupné všetky údaje potrebné na analýzu reklamácií zákazníkov a lístkov.

Okrem toho sa zobrazujú aj informácie o stave batérie, stave zariadenia a type inštalácie palubnej jednotky. Vďaka týmto informáciám môžu teraz manažéri vozového parku oveľa rýchlejšie reagovať, ak má vodič otázky alebo problémy týkajúce sa palubnej jednotky. „S ďalším rozširovaním podporovaných krajín a rozvojom ponuky služieb je spracovanie mýta v rámci EÚ čoraz jednoduchšie a pre mnohých dopravcov a vodičov sa mení z otravnej záležitosti na jednoduchú rutinu,“ prízvukuje Dr. Wex.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.toll4europe.eu.

 

 

 

Základné informácie: Cestná nákladná doprava na Slovensku

Na Slovensku platí mýto pre kamióny a autobusy s hmotnosťou nad 3,5 tony celkovo na 17 700 km diaľnic, rýchlostných ciest a vybraných ciest prvej triedy. Mýto sa vyberá podľa najazdených kilometrov, ako aj počtu náprav, tonáže a emisnej triedy.

Hoci Slovensko je rozlohou a ekonomicky malá krajina, slovenský sektor cestnej nákladnej dopravy je na 12. priečke v Európe z hľadiska celkovej aktivity a na 6. priečke z hľadiska medzinárodnej aktivity, keďže krajina ťaží zo svojej priaznivej geografickej polohy.

Podiel cezhraničnej cestnej nákladnej dopravy na celkovom objeme tovarov prepravených cestnou dopravou v rámci EÚ bol podľa úradu Eurostat na Slovensku obzvlášť vysoký – predstavoval 84,9 percenta

 

Predajní partneri:

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
+49 2102 5518-0

euroShell Cards BV
+49 800 358 358 3

 

 

Spoločnosť Toll4Europe GmbH, ktorá bola založená v roku 2017 a so sídlom v Mníchove, je spoločným podnikom spoločností T-Systems Road User Services GmbH, Daimler Truck AG, DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG a euroShell Cards BV. Spoločnosť na základe spoločného know-how jednotlivých partnerov vyvinula jednotnú palubnú jednotku (On-Board-Unit/OBU) a platformu na výber a účtovanie mýta nezávisle od hraníc a služieb. Aby to bolo čo najjednoduchšie, spoločnosť Toll4Europe ponúka univerzálnu mýtnu jednotku do kokpitu kamióna. Komplexná služba EETS je už aktívna v Belgicku, Nemecku, Španielsku, Portugalsku, Rakúsku, Bulharsku, Maďarsku, Taliansku, Poľsku, Dánsku (most Storebælt), vo Francúzsku, Švajčiarsku, Švédsku (most Øresund), v rôznych tuneloch a na rôznych parkoviskách. Slovensko bolo do služby pridané v polovici marca 2024. Čoskoro majú nasledovať aj ďalšie krajiny.


Obrazový materiál:


ID obrázka: motorway_Podbanské.jpg

Opis: Slovensko sa vďaka svojej polohe v srdci Európy považuje za dôležitý uzol vnútrozemskej nákladnej dopravy EÚ.

Zdroj: michaltrnka360 @ pixabay

 

ID obrázka: OBU_one unit for all.jpg

Opis: Spoločnosť Toll4Europe ponúka mimoriadne spoľahlivú palubnú jednotku, ktorá pokrýva väčšinu európskych krajín, čo znamená, že na cezhraničné spracovanie mýta stačí iba jedno zariadenie.

Zdroj: Toll4Europe

 

Road freight transport

Logistics Hotspot Slovakia: Smart EETS box makes reliable, cross-border toll identification possible

for the first time

Motorway near Podbanské, Slovakia /michaltrnka360 @ pixabay

 

Slovakia’s location at the centre of Europe makes it an important hub for inland goods traffic in the EU. Major investment and export surpluses in recent years have promoted economic growth in Slovakia, despite various crises, making the country an attractive location for many manufacturing companies in the automotive and electrical industries. Haulage companies are required to pay tolls for the use of the roads. For many hauliers, this means that an additional country has to be taken into account for toll transactions, leading to increased expense and effort for all concerned.  As a step closer to a unified European toll collection system, from 15 March 2024 Toll4Europe GmbH is expanding its country portfolio to include Slovakia. The EETS (European Electronic Toll Service) solution from Toll4Europe has undergone comprehensive advance testing and has passed the country’s stringent national quality criteria. The Toll4Europe OBU (On-board unit) enables easy access to different toll systems at the same time. The OBU makes fully automatic toll collection possible, and takes into account the various toll conditions that apply at any time, such as the country, the vehicle type and the weight.  Moreover, drivers also receive a warning if a required toll service has not been booked, or if the power supply to the device is deficient. The Toll4Europe OBU is available from our various sales partners throughout Europe, and from mid-March Slovakia will be included in the service for the first time.

 

Because Slovakia has a strong export focus, freight transportation by road has taken on an important role, making it a key transit country for European freight traffic. To finance the maintenance and expansion of the road infrastructure, the Slovakian government, as long ago as 2010, introduced a national digital toll system which applies to all vehicles over 3.5 tons. For many logistics companies and hauliers, this has meant, until now, that drivers have had to carry an extra OBU which identifies and records the toll kilometres driven since crossing the border into Slovakia. Although the country is not a large one, it has, in comparison with other European countries, many national roads where tolls apply, in addition to the motorways. The toll transactions can therefore involve extra time and expense, particularly when national specifics are not known.

The tried and trusted interoperable EETS service from Toll4Europe can help with this. The IT company offers an extremely reliable OBU which already covers most European countries, so that only one device is required for cross-border toll transactions. Toll4Europe’s expertise means that, from the outset, it was one of the four companies approved to provide EETS services within the Slovakian toll system. As part of this process, not only was the testing of the data exchange between Toll4Europe and the Slovakian toll system required; the reliability of the toll collection for long journeys also had to be verified. For this, HGVs and buses fitted with Toll4Europe OBUs had to drive thousands of kilometres within Slovakia. The accuracy of the toll collection was successfully demonstrated with the help of the Slovakian test vehicles and drivers. With the expansion of the Slovakian toll system, a major gap in terms of achieving a single toll collection system within the EU has now been closed. This will make fleet management easier for all haulage providers who transport goods across Slovakia or operate internationally from the country.

Now there is no need for a separate OBU for the Slovakian toll system

The trusted scheme uses an easy-to-operate, satellite-assisted OBU. In this way, the technology behind it accurately identifies and transmits the location of the vehicle and automatically collects the toll due. In practical terms, this means that when leaving or entering Slovakia, the OBU automatically identifies the correct toll service, without the driver having to make any manual adjustments or change the OBU when crossing the border. When this occurs, the driver can see at a glance on the screen the current toll service, the number of axles and the vehicle’s weight, in addition to other parameters particular to the toll.

In order to ensure that the system functions cross-border, Toll4Europe has also used reliable communications technology for Slovakia. Thanks to real-time updates, the OBU always has the latest information on the toll regulations in each country. Incorrect billing is therefore reduced to a minimum, and fleet managers receive the data immediately in digital format. Since Toll4Europe offers its own service via its sales partners, in the event of any problems or queries, users have access to support in their own language through local contact staff. For more specialised issues, our toll experts at Toll4Europe are also available when required, to support our sales partners. ‘It’s important to us that hauliers and fleet managers can rely on us to provide prompt assistance at all times,’ explains Dr Felix Wex, CEO of Toll4Europe GmbH.

Smart toll transactions for better fleet management

Fast assistance does not just mean the service partners, however; it also applies to the Toll4Europe technology functions. In this, the EETS service from Toll4Europe is regarded as being the central platform for any issues relating to tolls. Intuitive management and clear systems are paramount. In practical terms, for hauliers, this means that they can now review their own data and inputs, check them against the parameters input by the drivers, and are able to intervene sooner. An integral feature for this is ‘OBU Health’, which has been available since the beginning of 2024. With real-time insight into the OBU settings, such as the trailer axles and the vehicle weight, the necessary data to enable sales partners and fleet managers to evaluate customer complaints and tickets is easy to access.

Furthermore, the battery status, device status and even the type of OBU installation are shown. Thanks to this information, fleet managers will now be able to react much more quickly if a driver has a query or a problem with the OBU. As Dr Wex confidently asserts, ‘With this new expansion into countries that are now supported, as well as an increase in the services offered, toll transactions within the EU are becoming ever easier, and rather than being a troublesome burden, they are now a straightforward routine procedure.’

You can find more information online at: www.toll4europe.eu

 

Background: Road freight transport in Slovakia

In Slovakia, tolls apply for HGVs and buses/coaches over 3.5 tons on a total of 17,700 km of motorways, dual carriageways, Class A roads and other major roads. The toll is levied on the basis of the kilometres driven, as well as the number of axles, tonnage and emissions class.

Although Slovakia is a small country in terms of its overall area and its economy, it is in position 12 in Europe in relation to its road freight transport sector as a percentage of its overall activities, and position 6 with regard to its international business; this is because it benefits from occupying a very favourable geographical location.

According to Eurostat figures, the cross-border road freight transport in Slovakia, as a percentage of the total goods transported by road within the EU, is particularly high, at 84.9 percent.

 

Sales partners:

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
+49 2102 5518-0

EuroShell Cards B.V.
+49 800 358 358 3

 

 

 

 

Toll4Europe GmbH, founded in 2017 and headquartered in Munich, Germany, is a joint venture of T-Systems Road User Services GmbH, Daimler Truck AG, DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG and EuroShell Cards B.V. By pooling the combined expertise of the individual partners, the company has developed a unified On-board unit (OBU) and platform for the levying and payment of cross-border and cross-service tolls. To make this is simple as possible, Toll4Europe offers a universal toll box for HGV cabs. The comprehensive EETS service already operates in Belgium, Germany, France, Spain, Portugal, Austria, Bulgaria, Hungary, Italy, Switzerland, Poland, Denmark (Storebælt Bridge), Sweden (Øresund Bridge), and for various tunnels and carparks. In mid-March 2024, Slovakia will be incorporated into the system. Other countries are expected to be added soon.


Image information:

Image ID: motorway_Podbanské.jpg

Caption: Slovakia’s location at the centre of Europe makes it an important hub for inland goods traffic in the EU.

Source: michaltrnka360 @ pixabay

 

Image ID: OBU_one unit for all.jpg

Caption: Toll4Europe offers an extremely reliable OBU which already covers most European countries, which means that only one device is required for cross-border toll transactions.

Source: Toll4Europe