K zahájení výhradního provozu pod dohledem systému ETCS dojde na vybraných tratích v řádu několika stovek kilometrů k 1. Iednu 2025.

Celý proces je zastřešen řídícím týmem Ministerstva dopravy. Na jeho posledním jednání byl projednán a odsouhlasen mimo jiné harmonogram konkrétních kroků relevantních pro traťovou i vozidlovou část, včetně organizace dalších zátěžových testů ETCS.

Zdroj: ŽESNAD