[quote]AFRY CZ se inspiruje transparentním skandinávským modelem, na jehož konci je moderní a udržitelná dopravní infrastruktura.  Ukazuje tak cestu i českým zadavatelům včetně přímého a pozitivního vlivu na to, jak kvalitně a rychle budou Češi v budoucnu cestovat.[/quote]

Současný systém zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravních staveb má zásadní trhliny. Problémem jsou vztahy mezi investory, zhotoviteli a projektanty, ale také nastavení trhu, ve kterém jsou vybrané, zavedené firmy zvýhodněné na úkor těch menších, slabších. Stát navíc v pozici oslabeného investora nedokáže účinně prosazovat své zájmy.
Změnit to chtějí čeští projektanti AFRY CZ, kteří v oblasti dopravní infrastruktury vidí přímou úměru mezi kvalitou projektu a otevřeností trhu pro všechny projektanty, a to včetně těch zahraničních.  Společnost s 320 pracovníky vznikla v lednu 2020 spojením čtyř českých firem, AF-CITYPLAN, AF-Consult Czech Republic, AF-Engineering a AF Nuclear Projects s celkovým obratem přes 550 milionů korun.
„O tom, jak bude vypadat naše dopravní infrastruktura v roce 2050 a jak kvalitně a rychle budou v budoucnosti Češi cestovat, se rozhoduje právě nyní, při přípravě zásadních staveb dopravní infrastruktury, jako jsou vysokorychlostní železniční tratě či dostavba dálniční sítě. Roli v tom sehrají projektanti jako nositelé inovací a hybatelé změn, kteří jsou schopni významně ovlivnit výsledek a přinést nezanedbatelné úspory veřejných rozpočtů. Není jen pouhá náhoda, že v ČR neprojektují zahraniční experti a že o BIMu se u nás hlavně jen mluví, zatímco ve Švédsku se dopravní stavby touto metodou připravují již 10 let,“ říká Ivo Šimek, generální ředitel AFRY CZ.
Příslušnost k mezinárodní skupině AFRYs více než 17 000 odborníky a přístup ke sdílenému skandinávskému a západoevropskému infrastrukturnímu know-how dává AFRY CZ všechny předpoklady inspirovat české prostředí z hlediska nastavení transparentních a pro všechny stejných standardů, díky nimž stavebnictví v zemích, jako je Švédsko či Švýcarsko skvěle prosperuje.
„Trh s veřejnými zakázkami je třeba otevřít co nejvíce konkurenci. V tom naše skupina AFRY investorům určitě pomůže, máme experty i referenční projekty a odhodlání férově soutěžit. Přinášíme kvalitu i osvědčená řešení např. „střetu zájmů“ podle ověřených mezinárodních zvyklostí,“ uvádí Ivo Šimek, který má zkušenosti i s velkými stavbami typu modernizace D1 v pozici zhotovitele.
České stavebnictví zaostává za Evropou
Česká republika potřebuje kvalitní infrastrukturu, je to zřejmé i z Národního investičního plánu, který z 80 % sestává z investic do dopravní infrastruktury. Výkonnost, efektivita a výsledky dnešního domácího stavebnictví ovšem zůstávají na úrovni devadesátých let minulého století a významně zaostávají i za Evropou. Zatímco v letech 2010 až 2018 vzrostlo stavebnictví v 28 zemích EU v kritériu hrubé přidané hodnoty v průměru o 17 %, v Česku jen o 7 %. Celkové náklady na mzdy dokonce v tomto období v ČR klesly o 2 % oproti vzestupu o 13 % na úrovni celé EU.
Nepříznivě pro stavebnictví vyznívá i srovnání s jinými odvětvími v rámci ČR: daleko lépe si v letech 2010 až 2018 vedla výroba (HPH +44 %) a průmysl (HPH +33 %). Vzestup těchto odvětví se odráží i ve významném růstu celkových nákladů na mzdy, které rostly v Česku v těchto oborech o 39 %, tedy o 13 % více než je průměr v rámci EU. „Je třeba vypustit rybník se stojatými vodami a rozdat hru se stejnými kartami všem projektantům,“ tvrdí Ivo Šimek.
Negativní je v Česku situace i v oboru projekčních a inženýrských služeb – obor výrazně zaostává za Evropou. „V roce 2018 vygenerovaly architektonické a inženýrské činnosti dokonce o 22 % nižší tržby než v roce 2008. Podle statistik ČSÚ na jednu firmu připadá 1,1 zaměstnance, tento obor tak stojí na drobných živnostnících, kteří nemají téměř žádné inovační možnosti, natož schopnosti vnášet do českého stavebnictví nové technologie, postupy a digitální aplikace, se kterými tyto profese běžně pracují v jiných zemích,“ dodává Ivo Šimek.
Postavení projektantů v České republice ostře kontrastuje s tím, jak je tato profese vnímána ve Skandinávii, kde má skupina AFRY své kořeny a nejsilnější pozici. „Ve Švédsku je pro techniky druhým nejatraktivnějším zaměstnavatelem. Hned po firmě IKEA a před Googlem. Mezi inovátory je dlouholetou jedničkou. Profese, které nabízíme, přitahují zejména mladé odborníky, protože mají možnost využívat nejvyspělejší technologie a utvářet budoucnost,“ uvedla Malin Frenning, která v AFRY řídi divizi infrastruktury působící s 6 tisíci zaměstnanci v 50 zemích světa.
Zdroj : Afry