Invoitix
V uplynulém týdnu se ve dnech 23. a 24. května již po desáté setkali odborníci z celého světa k diskusi nad tématy udržitelného konceptu dopravy, kvality života a dalších oblastí spojených s chytrými městy.

Jak zaznělo na symposiu, kvalitní životní prostor a udržitelnou dopravu není možné budovat bez spolupráce státní správy, komerční sféry a odborníků z akademického prostředí, a právě toto byl jeden z hlavních cílů vzniku symposia SCSP, jehož první ročník se uskutečnil už v roce 2015. S odstupem deseti po sobě jdoucích ročníků lze tedy konstatovat, že tento dlouhodobý cíl symposia SCSP se stále daří naplňovat.

Letošním ročníkem opět rezonovala témata spojená s udržitelnou mobilitou a zvyšování kvality života v regionech, a to nejen v prostředí České republiky. Mezinárodní přesah symposia dokládá zastoupení účastníků z 12 zemí světa, konkrétně z Japonska, Indie, Tchaj-wanu, USA, Kanady a řady evropských zemí.

V rámci symposia vystoupila řada odborníků či realizátorů chytrých řešení a sdílela své poznatky a zkušenostmi s téměř 140 účastníky, kteří symposium navštívili.

Mezi hlavními přednášejícími figuroval profesor Miroslav Bárta, světově uznávaný egyptolog a expert na rozkvět a kolaps civilizací, a právě on akcentoval potřebu ve změně našeho myšlení, a především zodpovědný přístup ke zdrojům, které se nám nabízející.  Profesor Jan Polívka z TU Berlin se svou přednáškou s názvem „Plan Smart, not Hard: How to Plan Cities We Need“ hovořil o nutnosti aplikovat principy udržitelného rozvoje již do samotných návrhů chytrých měst. Doktor Jayant Jagtap z NIMS University v Indii se podělil o své zkušenosti s realizací projektů v rámci chytrých měst ve spolupráci s indickou vládou, která iniciuje využití AI při transformaci indických měst. Na toto téma pak plynule navázal David Velvéthy z PwC, který se zaměřil i na další nástroje pro budování chytrých měst z oblasti AI, Blockchain a xR.

K sympoziu již neodmyslitelně patří večerní plavba po Vltavě na historickém kolesovém parníku Vltava a závěrečný koncert unikátního tělesa Duo Professores, které svou jedinečnost získalo nejen netradičním spojením akordeónu a violoncella, nebo snad repertoárem, který zahrnuje i skladby skupiny Queen, ale především jeho protagonisty, kterými jsou bývalý děkan fakulty profesor Miroslav Svítek (akordeón) a současný děkan fakulty profesor Ondřej Přibyl (violoncello).

Symposium pořádala Fakulta dopravní ČVUT v Praze pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody a ministra dopravy Martina Kupky, za podpory a účasti mnoha komerčních partnerů, mezi které patří: Řízení silnic a dálnic, Patric, DNS, ČD Cargo, Hewlett-Packard Enterprise, MSC, Sudop Praha, Česká pošta, AŽD, Smart Plan, Sdružení pro dopravní telematiku, Správa železnic, Řízení letového provozu a Citya.

Za odbornou náplň sympozia odpovídá vědecký výbor složený z předních odborníků ČVUT v Praze Fakulty dopravní, jmenovitě děkan fakulty profesor Ondřej Přibyl, profesor Miroslav Svítek a docent Tomáš Horák.

Více detailů naleznete na webových stránkách symposia: scsp2024.fd.cvut.cz

Zdroj: ČVUT

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP