[quote]Čtyři posudky expertů ze čtyř českých a slovenských univerzit, které si nechala zpracovat Kancelář architekta města Brna (KAMB) na žádost radních, doporučují umístit nové vlakové nádraží v centru, ne odsunuté poloze. Jako klíčové faktory uvádějí odborníci kratší přepravní časy, nižší stavební náklady na městskou infrastrukturu a její nižší provozní náklady. Dalším důvodem je mnohem výraznější přetížení některých silnic a křižovatek v případě odsunutého nádraží. Vyplývá to z posudků, které novinářům poskytla Miluše Zemanová, asistentka primátorova náměstka Martina Andera.[/quote]

Přestože všechny posudky se shodují na variantě v centru, kancelář městského architekta v úterý na tiskové konferenci předložila jako jednoznačně výhodnější variantu odsunu a o posudcích neinformovala. „Posudky pouze duplikují informace obsažené ve studii proveditelnosti a jsou naší kanceláři dobře známé. Nedá se tedy říci, že jsou v protikladu s naším stanoviskem, které tyto výsledky zohledňuje a zahrnuli jsme je do prezentace na tiskové konferenci,“ uvedla mluvčí KAMB Jana Běhalová.

Brněnské hlavní nádraží, umístěné ve středu města, se dlouhodobě nechávalo „dožít“, počítalo se totiž s tím, že v současnosti již bude existovat nové nádraží. Proto v posledních pěti letech prodělává nynější nádraží výrazné opravy. O jeho odsunu o kilometr na jih se sice mluví již téměř 100 let, v posledních 20 letech byl však hlas odpůrců tak silný, že se dosud nestaví. Požadují totiž zachování nádraží blízko centra města.

Zmíněné posudky odborníků ze čtyř univerzit vycházejí primárně ze studie proveditelnosti, kterou zveřejnila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a která uvádí, že není možné do budoucna používat současné nádraží kvůli nedostatečné kapacitě. Obě varianty nového nádraží jsou uskutečnitelné a ekonomicky výhodné. Nádraží může být buď odsunuté do míst nákladového dolního nádraží, nebo se jen mírně posunout od dnešního směrem k Malé Americe. Konečné rozhodnutí o variantě musí udělat vláda. Město má stejně jako kraj a SŽDC doporučující hlas.

Že je z dopravního hlediska spíše příznivější varianta nádraží v centru, vyplývá již ze studie proveditelnosti. Pojede k němu více tramvajových linek a z velké části města bude cesta trvat kratší dobu. Tento argument nezpochybňoval ani nikdo z těch, kteří prosazují odsunuté nádraží. Odsun má zatím podporu z kraje a kanceláře městského architekta, převážně však z procesních důvodů, jako je možnost stavět dřív a částečně ještě za evropské peníze. Negativem nádraží v centru, na něž upozornily i posudky, je několikaletá stavební činnost v centru města a dlouhodobé výluky. V odsunuté poloze lze stavět bez větších omezeních, jde totiž o vnitřní periferii města, kde neexistuje prakticky žádná ekonomická aktivita.

Cenově se obě varianty řádově neliší. Odsunuté nádraží má stát podle zvolené podvarianty 42 až 45 miliard, nádraží v centru 42 až 56 miliard.

Posudky se zaměřily především na to, jaký dopad bude mít zvolená varianta na cestující, kterým nádraží slouží. Expertizy se shodují v tom, že nárůst cestovních dob do cílů po Brně bude převážně vyšší u odsunuté varianty a podle cíle to může být až sedm minut.

Pavel Drdla z pardubické Dopravní fakulty Jana Pernera definoval také kritické body městské dopravní infrastruktury pro obě varianty. U odsunuté varianty jich bude podle něj více kvůli návrhu výrazně zvýšit počet spojů MHD během dopravní špičky.

Stejně jako ve studii proveditelnosti vyšlo odborníkům, že odsunutá varianta bude výrazně nákladnější na stavbu městské infrastruktury a především pak na její provoz. Podle některých je také pravděpodobné, že dopravní podnik by musel mít více vozidel než v současnosti, aby dokázal všechny plánované linky zajistit.

Zdroj: ČTK

DPP